BEL ONS: 012 644 4300
JOU VENNOOT DEUR AL JOU LOOPBAANFASES Die Beroepsgilde vir Arbeidsverhoudingspesialiste is 'n vennoot in jou loopbaan en bied 'n netwerk van werk binne die omgewing van arbeidsverhoudinge.

Werkplekke is toenemend onder druk met nuwe kwessies en dispute wat daagliks opduik. Arbeidsverhoudingspesialiste moet op hoogte bly van wetswysigings, hofuitsprake, die bestuur van komplekse verhoudings tussen werknemers, vakbonde met uiteenlopende benaderings, die menslike hulpbronne funksie en bestuur, en dit alles onder soms moeilike en stresvolle omstandighede. Ekonomiese groei is nou belangriker as ooit om werksekuriteit te verhoog, terwyl arbeidsverhoudinge 'n integrale rol in die ekonomiese groei proses speel en 'n diens gelewer moet word wat werksplek stabiliteit bevorder.Die doelstellings van hierdie beroepsnetwerk sluit in:
om as waghond vir die beroep op te tree;
om arbeidsverteenwoordigers toe te rus met die kennis om as spesialiste binne die beroep op te tree;
arbeidsverhoudinge opleiding;
gesprekforums;
om erkenning en ondersteuning aan persone werksaam in hierdie beroep as spesialiste in hul vakgebied te bied;
unie- en vakbondorganiseerders se netwerk te verbreed;
die daarstel van sektorspesifieke standaarde en praktyke; en
die liefde en passie vir die beroep te verhoog.


Wie kan by die gilde aansluit?


Matrikulante wat 'n beroep in arbeidsverhoudinge wil nastreef.

Besoek Solidariteit Jeug ►
Persone wat werksaam is as:
  • Organiseerders
  • Verteenwoordigers
  • Arbeidsverhoudingspesialiste
  • Amptenare wat moet optree as arbeidsverhoudingspesialis- of bestuur
  • MHB-praktisyns gemoed met arbeidsverhoudinge
  • Lynbestuurders in arbeidsintensiewe werkplekke

Om meer inligting oor die beroepe klik hier
vakbondvoordele Gildelede vorm deel van 'n netwerk van werk, wat tot voordeel van individue asook die beroep is.

Gildelede wil hulself ontwikkel en is nie bang om nuwe dinge te leer nie. Hulle wil nie net hulself met kennis bemagtig nie, maar hulle wil ook verantwoordelikheid neem vir die volgende geslag. Hierdie verantwoordelikheid word oorgedra deur die deel van kennis, mentorskapprogramme, die bied van internskappe en werkskepping.

As gildelid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.

*Bepalings en voorwaardes geld

Bykomende voordele wat arbeidsverhoudingespesialistebinne die gilde geniet:
Toegang tot 'n webblad met relevante inligting, interessante artikels en ander hulpmiddels.
Afslag by S-Leer, 'n geregistreerde opleidingsinstelling vir VPO-punte en persoonlike ontwikkelingsprogramme. Verskeie opleidingsprogramme brei vaardighede uit in 'n verskeidenheid van spesialisgebiede in die beroepsveld.
Geleentheid om as mentor op te tree. Klik hier om ons vir meer inligting te kontak.
Toegang tot studente wat aan internskapprogramme wil deelneem. Klik hier om ons vir meer inligting te kontak.
Netwerkgeleenthede
Komiteevergaderings
Hulplyn wat ondersteuning en advies bied. (Indien jy deel wil word van ons span kenners wat ondersteuning bied, e-pos gildes@solidariteit.co.za)
Toegang tot 'n portaal waar mens werk kan soek
WetteInteressante Brokkies
S-Leer S-Leer is 'n trots-Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-Leer se programme vir persoonlike ontwikkeling.

Gildelede kwalifiseer vir afslag op alle programme wat deur S-Leer aangebied word.

Akademia Gildelede ontvang voorkeurkeuring by Akademia.

Besoek Akademia ►
Kontak Ons | Arbeidsverhoudingspesialiste
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
10 Maart 2022
Deur Nico Strydom 'n Regspraktyk is steeds 'n besigheid, wat beteken daar moet nuwe kliënte gewerf word en  daar moet ook ander besigheidprosesse plaasvind. Dit...

Lees meer >

10 Augustus 2021
Deur Essie Bester Wanneer 'n professionele sektor voor nuwe tegnologie te staan ​​kom, ontstaan ​​vrae oor hoe dit die daaglikse bedrywighede asook die loopbane van...

Lees meer >

11 Junie 2021
Deur Nico Strydom Regslui is dikwels die onderwerp van talle grappe en verskeie opnames het al bevind dat hulle gerespekteer word maar nie noodwendig vertrou...

Lees meer >

24 Mei 2021
Deur Marli Naidoo Moelike kliënte is deel van hierdie professie. Mense kontak gewoonlik 'n prokureur wanneer hulle deur moeilike tye gaan of probleme ondervind waarmee...

Lees meer >