BEL ONS: 012 644 4300
JOU VENNOOT DEUR AL JOU LOOPBAANFASES Die Beroepsgilde vir Arbeidsverhoudingspesialiste is 'n vennoot in jou loopbaan en bied 'n netwerk van werk binne die omgewing van arbeidsverhoudinge.

Werkplekke is toenemend onder druk met nuwe kwessies en dispute wat daagliks opduik. Arbeidsverhoudingspesialiste moet op hoogte bly van wetswysigings, hofuitsprake, die bestuur van komplekse verhoudings tussen werknemers, vakbonde met uiteenlopende benaderings, die menslike hulpbronne funksie en bestuur, en dit alles onder soms moeilike en stresvolle omstandighede. Ekonomiese groei is nou belangriker as ooit om werksekuriteit te verhoog, terwyl arbeidsverhoudinge 'n integrale rol in die ekonomiese groei proses speel en 'n diens gelewer moet word wat werksplek stabiliteit bevorder.Die doelstellings van hierdie beroepsnetwerk sluit in:
om as waghond vir die beroep op te tree;
om arbeidsverteenwoordigers toe te rus met die kennis om as spesialiste binne die beroep op te tree;
arbeidsverhoudinge opleiding;
gesprekforums;
om erkenning en ondersteuning aan persone werksaam in hierdie beroep as spesialiste in hul vakgebied te bied;
unie- en vakbondorganiseerders se netwerk te verbreed;
die daarstel van sektorspesifieke standaarde en praktyke; en
die liefde en passie vir die beroep te verhoog.


Wie kan by die gilde aansluit?


Matrikulante wat 'n beroep in arbeidsverhoudinge wil nastreef.

Besoek Solidariteit Jeug ►
Persone wat werksaam is as:
  • Organiseerders
  • Verteenwoordigers
  • Arbeidsverhoudingspesialiste
  • Amptenare wat moet optree as arbeidsverhoudingspesialis- of bestuur
  • MHB-praktisyns gemoed met arbeidsverhoudinge
  • Lynbestuurders in arbeidsintensiewe werkplekke

Om meer inligting oor die beroepe klik hier
vakbondvoordele Gildelede vorm deel van 'n netwerk van werk, wat tot voordeel van individue asook die beroep is.

Gildelede wil hulself ontwikkel en is nie bang om nuwe dinge te leer nie. Hulle wil nie net hulself met kennis bemagtig nie, maar hulle wil ook verantwoordelikheid neem vir die volgende geslag. Hierdie verantwoordelikheid word oorgedra deur die deel van kennis, mentorskapprogramme, die bied van internskappe en werkskepping.

As gildelid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.

*Bepalings en voorwaardes geld

Bykomende voordele wat arbeidsverhoudingespesialistebinne die gilde geniet:
Toegang tot 'n webblad met relevante inligting, interessante artikels en ander hulpmiddels.
Afslag by S-Leer, 'n geregistreerde opleidingsinstelling vir VPO-punte en persoonlike ontwikkelingsprogramme. Verskeie opleidingsprogramme brei vaardighede uit in 'n verskeidenheid van spesialisgebiede in die beroepsveld.
Geleentheid om as mentor op te tree. Klik hier om ons vir meer inligting te kontak.
Toegang tot studente wat aan internskapprogramme wil deelneem. Klik hier om ons vir meer inligting te kontak.
Netwerkgeleenthede
Komiteevergaderings
Hulplyn wat ondersteuning en advies bied. (Indien jy deel wil word van ons span kenners wat ondersteuning bied, e-pos gildes@solidariteit.co.za)
Toegang tot 'n portaal waar mens werk kan soek
WetteInteressante Brokkies
S-Leer S-Leer is 'n trots-Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-Leer se programme vir persoonlike ontwikkeling.

Gildelede kwalifiseer vir afslag op alle programme wat deur S-Leer aangebied word.

Akademia Gildelede ontvang voorkeurkeuring by Akademia.

Besoek Akademia ►
Nuus Staking moet berekenend en die lang wag werd wees

Die uiteinde van Amcu se drie maande lange staking by Sibanye-Stillwater is dat die verlies aan inkomste van die nagenoeg 11 000 stakende Amcu-lede teen die einde van Februarie 2019 op 'n gemiddelde verlies van R42 246 per stakende werker neergekom het. Dit beteken dat die werkers hulself armer staak omdat die staking hulle duidelik niks ekstra in die sak gaan bring nie.

 

Met die sogenaamde stakingseisoen op hande, sal vakbonde uit Amcu se swak oordeel moet leer en hulle deeglik vergewis van die verlies aan inkomste wat stakings meebring.

 

Wanneer werknemers tot 'n staking oorgaan, verbeur hulle hul salaris vir die duur van die staking. Stakende werkers kan hierdie verlies aanvaar indien die sukses van die staking in 'n aanvaarbare tydperk vergoed vir die verlies aan inkomste tydens die staking. Indien dit etlike jare gaan duur voordat die hoër salaris, wat ná afloop van die staking beding is, gaan vergoed vir die verlore inkomste, is dit beter om eerder die laer aanbod te aanvaar en nie te staak nie.

 

Die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) illustreer die verlore inkomste weens stakings met die veronderstelling dat daar 250 werksdae in 'n jaar is en 'n vakbond tien werksdae gestaak het om die werkgewer se 10%-verhogingsaanbod uiteindelik tot 15% te verhoog. Volgens die SNI is dit nie so eenvoudig as om te sê dat dit net oor die drie maande gaan neem om die verlies in te haal as R6 000 (verlies op byvoordele uitgesluit) byvoorbeeld deur die staking verloor is en dat salarisse nou, ná 'n 15%-verhoging toegestaan is, argumentsonthalwe

R1 875 per maand hoër is nie. Die SNI voer aan dat die komplikasie intree by die bedrag wat gebruik word om die “waarde van die staking” te bereken. Die waarde van die staking is gelyk aan dít wat die staker meer kry omdat hy gestaak het. Die waarde van die staking is egter nie gelyk aan die totale maandelikse verhoging van R1 875 nie, maar slegs aan die verskil tussen die maatskappy se oorspronklike aanbod en die bedrag wat uiteindelik toegestaan is. In hierdie geval is dit dan slegs die 5% (die verskil tussen 10% en 15%) wat in berekening gebring kan word; dit wil sê slegs R625 meer per maand. Daarvolgens gaan dit meer as nege-en-'n-half maande neem voordat die verlies wat tydens die staking gely is, uitgewis is. Eers daarna beteken die salarisverhoging werklik iets.

 

In aansluiting hierby, 'n staking van 20 werksdae vir 'n verskil van 5% beteken dus dat die staker 19 maande lank moet werk om te vergoed vir wat hy tydens die staking verloor het. Indien daar 20 dae gestaak word vir 'n verskil van 2%, gaan dit bykans 53 maande, oftewel vier-en-'n-half jaar neem om dit in te haal. Die deursnee-staker in Suid-Afrika besef dié feit heel moontlik nie. Werkers sien eenvoudig dat hul maandelikse salaristjek vetter geword het en voel dus “ryker” van dag een af.

 

Die SNI se verduideliking maak dit egter duidelik dat die besluit om te staak, of om nie te staak nie, ingewikkelder is en dat dit etlike maande en selfs jare duur voordat die groter salaristjek werklik 'n verskil maak.

 

Waar 'n staking oorweeg word, behoort vakbonde en hul lede te beraadslaag om te bepaal hoe lank lede bereid is om te werk om op te maak vir die verlies van inkomste weens die staking. Daarvolgens behoort besluit te word of dit die moeite werd is om te staak, of nie.

 

Vir vakbonde soos die NUM, Numsa en Amcu is stakings egter soms 'n taktiese manier om 'n werkgewer te wys dat 'n vakbond nie net blaf nie, maar ook kan byt. Selfs in so 'n geval behoort steeds kennis geneem te word van die uitwerking wat die staking op lede se inkomste het voordat besluit word om tande te wys. Daarom is Amcu se Sibanye-Stillwater-staking onlogies. Sibanye het egter ook aan ander werkgewers gewys om nie 'n hond te paai wat altyd wil byt nie.

 

Gideon du Plessis is hoofsekretaris van Solidariteit

NUM calls for Eskom board to step down as debt woes worsen

The Sunday Independent reports that the National Union of Mineworkers (NUM) has called for the disbanding of the Eskom board after the power utility tumbled back into load shedding last week.  This came after Eskom warned that it was near collapse and its coal reserves were almost depleted.  The union said the board had failed to deliver a credible turnaround plan and sustainable business model.  NUM energy sector coordinator Paris Mashego claimed that the board’s 2035 strategic plan remained concealed in secrecy and he added:  “We, therefore, call upon President Cyril Ramaphosa to retire the current board, which has failed to develop a comprehensive turnaround strategy to save Eskom, from unbundling and privatization.”  In a tumultuous week, Eskom escalated its load shedding from stage 1 to 2, cutting off about 2,000 megawatts from the grid  The utility said it could take up to six months to replenish its depleted emergency reserves, which amounted to less than a third of the acceptable one month’s worth of supply.  Eskom CE Phakamani Hadebe observed that Eskom was not able to service its debt, which had risen from R40bn in 2007 to R400bn in 10 years.
Read the full original report by Sechaba ka’Nkosi at Business Report

Gold Fields’ South Deep mine faces prolonged strike after NUM rejects retrenchment package ‘sweetener’

Miningmx reports that the South Deep regional branch of the National Union of Mineworkers (NUM) has declined to accept an improved retrenchment package offered by Gold Fields.  This raises the prospect of prolonged strike action at the mine.  “I can confirm the offer was not accepted so it’s the status quo; it’s where we were,” said Sven Lunsche, spokesman for Gold Fields.  In addition to a retrenchment package sweetener, Gold Fields would have spread the impact of the no work, no pay over four months, while affected employees would also have been provided with portable skills training and a call back provision.  The incremental cost of the sweetener would have been an estimated R40m.  Gold Fields said on 14 August that it would need to retrench 1,560 staff, including 1,082 permanent employees, in an effort to stem a cash burn.  Gold Fields CEO Nick Holland said in a later statement:  “However long the strike continues, it cannot and will not lead to changes in the restructuring plans, including the 1,082 retrenchments, that are necessary for South Deep’s long-term sustainability and saving the remaining 3,500 jobs.”  Holland, claimed last week that there was evidence that employees wanted to return to work after some 1,900 of them had registered their interest in doing so.
Read the full original report in this regard by David McKay at Miningmx

Mantashe calls on Sibanye-Stillwater to urgently resolve ongoing strike by Amcu members

ANA reports that Minister of Mineral Resources Gwede Mantashe on Friday urged Sibanye-Stillwater to urgently resolve the workers’ strike currently underway at three of the company’s gold operations.  Mantashe met with Sibanye’s executives on Friday morning to receive a briefing on the strike and to also understand measures in place for its peaceful and swift resolution.  About 15,000 workers affiliated to the Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) embarked on a protected strike at Sibanye from Wednesday last week after an impasse in wage negotiations.  The union is demanding minimum basic salaries of R12,500 per month, plus R1,000 increments every year for three years.  The strike has been characterised by intimidation and violence, which has resulted in one fatality and a number of injuries.  “We believe we had a good engagement with the company.  We are also making attempts to meet with the relevant labour unions,” Mantashe said, adding that he would further encourage Sibanye to continue to engage directly with Amcu.
Read the full original report at Mining Weekly

NUM, with Numsa and Cosatu, marches in Pretoria against Eskom’s plans to retrench workers

ANA reports that more than 100 National Union of Mineworkers (NUM) members marched on Saturday to the Union Buildings in Pretoria to hand over a memorandum protesting against Eskom’s plans to retrench workers.  The marchers were joined by members of the National Union of Metalworkers of SA (Numsa) and union federation Cosatu.  On Wednesday, the state-owned power utility announced that it had started a process to retrench workers at executive management level.  Eskom furthermore reportedly plans to retrench 7,000 workers through voluntary severance packages over the next five years.  NUM president Joseph Montisetsi said government was misleading the country about jobs created through the Independent Power Producer Procurement Programme (IPPs).  It is the union’s view that IPPs will collapse Eskom.  Montisetsi insisted that the NUM was not opposed to renewable energy, but its introduction should be fair and not against the working class.  “NUM is not against cleaner energy; cleaner energy must be independent and operate as an independent entity and compete with Eskom,” he stated.
Read the full original of this report at The CitizenKontak Ons | Arbeidsverhoudingspesialiste
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
BEROEPGILDES-NUUS
28 September 2020
Deur Reon Janse van Rensburg Volgens Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, het Covid-19 gelei tot vele onderhandelingsprosesse oor gesondheid- en veiligheidsprotokolle asook die verandering...

Lees meer >

17 Julie 2020
Deur Nico Strydom Talle maatskappye het formele mentorskapstelsels om te verseker dat kennis en vaardighede oorgedra word en om talent te identifiseer en te ontwikkel....

Lees meer >

9 Maart 2020
Exxaro Resources moes in 2015 die Arnot-myn naby Middelburg (Mpumalanga), wat hulle 40 jaar lank namens Eskom bedryf het, sluit. Die gevolg was dat 1...

Lees meer >

16 Januarie 2020
SAL en Eskom gaan vir die eerste helfte van die jaar die brandpunt in arbeidsverhoudinge wees. Eskom se herstruktureringsplan behoort nou meer duidelikheid te begin...

Lees meer >