BEL ONS: 012 644 4300
SOLIDARITEIT GILDE VIR GESONDHEIDSPRAKTISYNS Die Solidariteit Gilde vir Gesondheidspraktisyns is ’n beroepsgemeenskap wat saamstaan en saamwerk. Dit is ’n tuiste wat fokus op gesondheidsberoepe waar jy in jou besondere dissipline tuis kan voel, saam kan werk en saam kan leer. Dit is 'n gemeenskap wat daarop toegespits is om die gesondheidsberoepe te beskerm, jongmense 'n kans op 'n loopbaan binne die gesondheidsberoepe te gee, en die waghond te wees wat brandpunte in die beroep met werkbare oplossings takel.

Gildelede het die geleentheid om kollektief by die behoud, uitbouing en volhoubaarheid van hul betrokke beroep betrokke te raak. Gemeenskaplike waardes gee aan elke gildelid iets om in te glo, asook 'n platform om terug te ploeg en kennis te deel deur netwerkgeleenthede, werkskepping of mentorskapprogramme.

Die Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns het spesifiek “die skepping van ’n veilige omgewing waar gesondheidspraktisyns volhoubaar gesondheidsorg in terme van ’n billike befondsingsisteem kan lewer” ten doel.
vakbondvoordele Gildelede is trotse mense vir wie etiek en veiligheid in hulle werk belangrik is. Hulle is mense wat hulself wil ontwikkel en nie bang is om nuwe dinge te leer nie. Die Solidariteit Gilde vir Gesondheidspraktisyns erken dat gesondheidsorgpraktisyns passievol is oor hul beroepe en ook dat dit beroepe is waar diens ’n roeping is ten spyte daarvan dat dit soms ’n ondankbare taak is en waar strukture en sisteme hierdie passie kan blus.

As Gildelid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.*Bepalings en voorwaardes geld

Bykomende voordele wat praktisyns binne die gilde geniet:
Toegang tot die Solidariteit-netwerk van werk vir gesondheidsorgpraktisyns.
Toegang tot Solidariteit Finansiële Dienste, ons vennoot vir alle finansiële navrae en dienste.
Bedryfspesifieke nuus.
Die geleentheid om as mentor op te tree: Klik hier vir meer inligting.
Afslag by S-Leer, 'n geregistreerde opleidingsinstelling vir VPO-punte, en persoonlike ontwikkelingsprogramme.
Veldtogte

Solidariteit Beroepsgildes bemagtig jou teen Covid-19

Dokters, aptekers en verpleegkundiges veg op die voorgrond in die stryd teen Covid-19. Jul welstand moet die eerste prioriteit vir Suid-Afrika wees om gesond te bly.

Lees Meer >

Nasionale Gesondheidsversekering (NGV)

Ons wil jou ingelig hou oor die verloop en implimentering van die NGV, ons wil jou hande versterk en jou stem wees. Word vandag nog deel van Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns.

Lees Meer >

Krisiberaad

Krisiberaad

Gesondheidsorg raak elkeen van ons en ons kan nie nou bloot terugstaan en wag om te sien wat die uitkoms van die Wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsversekering (NVG) gaan wees nie. Dié wetsontwerp is onlangs gepubliseer en soos wat dit tans lees, kan dit verreikende gevolge vir elke mens in die land inhou.

Die Solidariteit Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns hou ’n krisisberaad om die implikasies van die voorgestelde NGV-wetsontwerp te bespreek. Die beraad sal die impak van die wetsontwerp op spesialiste, algemene praktisyns en die ekonomie onder die loep neem en die implikasies wat daaraan verbonde is, gaan ook bespreek word. Die doel van die beraad is om ’n gekombineerde insetdokument saam te stel wat in September as amptelike kommentaar op die wetsontwerp ingedien sal word.

Lees Meer >

ARTIKELS
Kenners: NGV onverantwoordelik en irrasioneel

Solidariteit het vandag tydens 'n mediakonferensie hul omvattende stappe teen die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) aangekondig. Hierdie konferensie is aangebied in samewerking met Prof. Jannie Rossouw en Prof. Alex van den Heever, wat deur Solidariteit aangestel is om onafhanklike deskundige verslae saam te stel oor die impak van die NGV op die land.   Morné Malan, strategiese spesialis by Solidariteit verduidelik, “Solidariteit ondersoek en bestudeer nou al vir bykans drie jaar die NGV sowel as die verreikende en verwoestende gevolge wat daarmee gepaard sal gaan. As deel van Solidariteit se veldtog teen die NGV het ons die voorste kenners op die
… Lees meer

GEMS besluit staatsmedies vir julle, maar nie vir ons

Solidariteit het vandag die skynheiligheid van die besluit van GEMS, die mediese fonds vir staatsamptenare, om toegang tot privaat hospitale vir lede op hulle goedkoopste opsie te bied, veroordeel.   Terwyl Solidariteit die besluit opsigself verwelkom en glo dat alle Suid-Afrikaners toegang tot privaat mediese dienste behoort te hê, werp hulle die lig op die staat se onsamehangende gedrag wat aan die een kant die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) as 'n hoogs noodsaaklike ingryp bestempel, en dan tog vir hulle eie amptenare toegang tot privaat dienste beding.   Morné Malan, senior navorser verbonde aan die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) voer aan: “Dit
… Lees meer

Verslag toon gesondheidswerkers se reusekommer oor NGV

Solidariteit het vandag sy verslag oor gesondheidswerkers in Suid-Afrika se kennis, insig en opinie van die voorgestelde Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) bekendgemaak. Hierdie verslag behels die navorsing wat as opvolgondersoek in Oktober 2019 deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) gedoen is. Die eerste studie het in Julie 2018 plaasgevind om te bepaal wat gesondheidswerkers se opinie en kennis van die NGV is, en wat hul vermoë sal wees om die NGV te akkommodeer. Nicolien Welthagen, 'n navorsingsielkundige verbonde aan die SNI, verduidelik: “Waar die 2018-studie slegs Solidariteit-lede ingesluit het, is vraelyste in 2019 aan gesondheidspraktisyns in die private sowel as die openbare
… Lees meer

Henru Krüger, die man agter die groot prentjie

Deur Reon Janse van Rensburg Die Solidariteit Beroepsgildes bring mense uit dieselfde beroepe bymekaar en gee ook aan jongmense 'n kans om spesifieke beroepe te betree. Die gildes tree ook as waghond op wat brandpunte in beroepe takel deur met werkbare oplossings vorendag te kom. Die gildes se doel is om 'n netwerk te skep waarbinne lede die beste praktyke met ander kan deel, kan sake doen en hulself in hul beroepe kan ontwikkel en bevorder. 'n Beroepsgilde is deel van jou pad van lewenslange leer en 'n geleentheid waar jy insette kan lewer oor hoe jou beroep beskerm en
… Lees meer

Solidariteit Helpende Hand: Ons wil bejaardes weer laat sien en hoor!

Solidariteit Helpende Hand ondersteun behoeftige bejaardes op verskeie maniere. Twee van die projekte wat ons baie sterk dryf en waarvoor die behoefte elke jaar net groter en groter word, is die behoefte aan katarakverwydering en gehoorapparate. Staatshospitale se waglyste om katarakte te verwyder, is twee en ’n half jaar en meestal word die bejaardes dan weer op die volgende waglys geplaas. In 2019 het ons die katarakprojek saam met dr. MC Niemandt van die Intercare Mediese Sentrum in Hazeldean, Pretoria, deurgevoer. Tydens Internasionale Ooggesondheidbewusmakingsweek kon 40 bejaardes se katarakte verwyder word. Ons het wel in 2019 ’n totaal van 485
… Lees meer

Nuwe studiefonds herdenk seuntjie se lewe

Die nuutgestigde Christo Engelbrecht Studiefonds vertel die storie van ’n driejarige seuntjie wat na 'n lumbale punksie oorlede is. Die fonds is nou, vier jaar na klein Christo se afsterwe gestig. Die doel van die studiefonds is om 'n jongmens met studiebefondsing by te staan vir enige beroep in 'n pediatriese rigting, soos bv. Pediatrie, Pediatriese Intensiewe Sorg of Pediatriese Neurologie. Die dapper klein Christo het vermoedelik virale breinvliesontsteking gehad en na ’n lumbale punksie het sy brein begin swel. Hy is vier dae later oorgeplaas na ’n hospitaal in Johannesburg waar sy breintellings weer genormaliseer het. Die dokter het
… Lees meer

Hoe hanteer ek moeilike pasiënte – Deel 2: As die vonke reeds spat …

Deur Luisa van der Linde Algemene vaardighede wat jou kan help Empatie kan jou ver bring Hou ook die menslike aspek van gesondheidsorg in gedagte. Geduld en meelewing is ‘n belangrike aspek van jou beroep. Baie keer kan ‘n moeilike situasie ontlont word deur gaaf te wees en empatie te toon. ‘n Pasiënt wat ontsteld is, kan rustiger raak as hulle voel daar word na hulle geluister. Gebruik sinsnedes soos: “Ek verstaan jou frustrasie”. Onthou dat die persoon dalk weg van hulle geliefdes is, pyn verduur en onseker is. Wys dat jy omgee! Behandel die pasiënt met respek eerder as
… Lees meer

Gesondheidspraktisyns: Veiligheid by jou praktyk

Deur Luisa van der Linde INLEIDING As gesondheidspraktisyn is jou eie veiligheid en die welstand van jou werknemers ’n top prioriteit by die praktyk. Dit behels baie meer as ’n teken agter die toiletdeur met ’n mooi prentjie wat sê: “Was asseblief jou hande”. Om veiligheid by die werkplek te kwantifiseer is baie moeilik, want sekere maatreëls gaan afhang van die spesifieke tipe praktyk se unieke omstandighede. Die grootte van jou personeel, tipes pasiënte wat die praktyk besoek en infrastruktuur gaan ook ’n invloed hê op hoe veiligheidsriglyne toegepas word. DIE WET OP BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID Jy as werkgewer moet
… Lees meer

Gesondheidspraktisyns: Hoe hanteer ek moeilike pasiënte – Deel 1

Deur Luisa van der Linde Inleiding Die hoofdoel van gesondheidspraktisyns in ’n kliniese omgewing is om hul pasiënte na die beste van hul vermoë te behandel en te versorg. Verskille in verwagtinge, persepsies en kommunikasiestyle veroorsaak egter soms dat daar uitdagende interaksie tussen ’n gesondheidspraktisyn en die pasiënt  plaasvind. Baie pasiënte is hoflik en volg hul praktisyn se aanbevelings sorgvuldig, maar ongelukkig nie almal nie. Redes Daar is ’n legio redes hoekom pasiënte soms moeilik kan raak. Party is ongelukkig oor waar en wanneer hulle slegte of lewensveranderende nuus ontvang. Ander ervaar die gesondheidspraktisyn se nie-verbale kommunikasie negatief; interpreteer boodskappe
… Lees meer

Wat beteken die POPI-wet vir gesondheidspraktyke?

Aangesien die toepassing van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) al hoe nader kom, is dit nou belangriker as ooit om te verseker dat jou mediese praktyk aan die vereistes van die POPI-wet voldoen. Alhoewel die regering nog nie 'n presiese datum van afdwinging aangekondig het nie, kan jy hierdie tussentyd tot jou voordeel gebruik om ten volle op die hoogte te kom van wat die POPI-wet vir jou mediese praktyk beteken en hoe om te werk te gaan om die mediese data van pasiënte volgens die vereistes van die POPI-wet veilig te bewaar. Wonder jy hoe
… Lees meer

Verstaan die POPI-wet in jou praktyk

Deur Reon Janse van Rensburg   Die sorglose hantering van pasiëntinligting by ’n mediese praktyk is nie net oneties nie, maar kan ook tot sanksies by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika lei en die oortreding van ’n privaatheidsgeding kan in uiterste gevalle tot boetes of selfs tronkstraf lei. Gesondheidspraktisyns en hulle administratiewe personeel verkry daagliks persoonlike inligting van pasiënte op verskeie maniere byvoorbeeld wanneer daar ’n rekening of lêer oopgemaak word of wanneer pasiënte vertroulike mediese geskiedenis aan ’n geneesheer bekendmaak. Volgens dié Wet word hierdie inligting as die persoonlike eiendom van ’n pasiënt beskou met die bedoeling slegs
… Lees meer

Dagga en Suid-Afrikaanse gesondheidsorg

Deur Reon Janse van Rensburg In 2018 het die Suid-Afrikaanse Konstitusionele Hof 'n uitspraak gemaak wat bepaal dat die gebruik van dagga vir beide persoonlike en mediese gebruik wettig is. Dit is egter steeds onwettig om dit buite jou privaat woning te gebruik asook om dit te koop en te verkoop met een uitsondering wat later genoem word. Voor die verbod in 2018 opgehef is, het advokate die regering onder druk geplaas om die wette te wysig om vrystelling vir mediese gebruik, godsdienstige praktyke, en ander doeleindes toe te laat. Die verbod het toe reeds vanaf 1922 bestaan. Die woord
… Lees meer

Wanneer uitbranding jou beetkry!

Deur Bianca Smit “Burnout is a sign that something needs to change.” – Sarah Forgrave Die bogenoemde stelling laat dit so maklik klink. As dinge nie werk nie, verander dit. Dit is egter nie so maklik soos wat dit klink nie. Gesondheidspraktisyns, verpleegsters en maatskaplike werkers maak elke dag bewustelik die keuse om hulle eie welstand prys te gee sodat hulle na iemand anders s’n kan omsien. Die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) het onlangs in ’n verklaring aangekondig dat uitbranding nou as ’n mediese toestand beskou word. Dit volg kort nadat SASA (South African Society of Anaesthesiologists) in April hierdie jaar
… Lees meer

IN DIE NUUS

Med Brief Africa Med Brief Africa is South Africa’s only dedicated real-time medical news app and site, serving the SA's HCP’s with FREE medical news, CPD links, conference information and more.

 • COVID-19 took toll on mental health of Chinese...
  by Staff Reporter on Junie 5, 2020 at 11:23 vm

  Physicians in China experienced a significant increase in mental health symptoms and fear of violence and a decline in mood after the outbreak of COVID-19, it has been revealed in a research letter published online in JAMA Network Open. Weidong Li, M.D., Ph.D., from the Shanghai Jiao Tong […]

 • BMI, tracheal intubation/death linked in diabetes...
  by Staff Reporter on Junie 5, 2020 at 11:00 vm

  A study published online in Diabetologia has shown that body mass index (BMI) is associated with tracheal intubation and/or death within seven days among individuals with diabetes hospitalized for COVID-19. Bertrand Cariou, M.D., Ph.D., from the University of Nantes in France, and colleagues […]

 • High rates of DVT seen in critically ill COVID-19...
  by Staff Reporter on Junie 5, 2020 at 9:28 vm

  Despite anticoagulant prophylaxis, many intensive care unit (ICU) patients with severe COVID-19-related pneumonia develop deep vein thrombosis, a French team has reported in a research letter published online in JAMA Network Open. Julien Nahum, M.D., from the Centre Cardiologique du Nord in […]

 • Independent private hospitals agree to treat...
  by Staff Reporter on Junie 4, 2020 at 3:05 nm

  The independent private hospital group, the National Hospital Network (NHN) has heeded the call of Health Minister, Dr Zweli Mkhize to join the public sector in its fight of the coronavirus pandemic. In a statement the NHN says the public hospitals, particularly in the Western Cape, is fast […]

 • Dedicated COVID-19 hospital to be built in Midrand
  by Staff Reporter on Junie 4, 2020 at 10:47 vm

  Eighty professionals have stepped forward as volunteers to bring one of SA’s most ambitious COVID-19 critical care projects to fruition – the building of  a dedicated, state-of-the-art, fully equipped and staffed, emergency and critical care COVID-19 testing and treatment hospital. […]

Kontak Ons | Gesondheidpraktisyns
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
BEROEPGILDES-NUUS
29 April 2020
Deur Reon Janse van Rensburg Die Solidariteit Beroepsgildes bring mense uit dieselfde beroepe bymekaar en gee ook aan jongmense 'n kans om spesifieke beroepe te...

Lees meer >

27 Februarie 2020
Solidariteit Helpende Hand ondersteun behoeftige bejaardes op verskeie maniere. Twee van die projekte wat ons baie sterk dryf en waarvoor die behoefte elke jaar net...

Lees meer >

3 Februarie 2020
Die nuutgestigde Christo Engelbrecht Studiefonds vertel die storie van ’n driejarige seuntjie wat na 'n lumbale punksie oorlede is. Die fonds is nou, vier jaar...

Lees meer >

28 November 2019
Deur Luisa van der Linde Algemene vaardighede wat jou kan help Empatie kan jou ver bring Hou ook die menslike aspek van gesondheidsorg in gedagte....

Lees meer >