BEL ONS: 012 644 4300
SOLIDARITEIT GILDE VIR GESONDHEIDSPRAKTISYNS Die Solidariteit Gilde vir Gesondheidspraktisyns is ’n beroepsgemeenskap wat saamstaan en saamwerk. Dit is ’n tuiste wat fokus op gesondheidsberoepe waar jy in jou besondere dissipline tuis kan voel, saam kan werk en saam kan leer. Dit is 'n gemeenskap wat daarop toegespits is om die gesondheidsberoepe te beskerm, jongmense 'n kans op 'n loopbaan binne die gesondheidsberoepe te gee, en die waghond te wees wat brandpunte in die beroep met werkbare oplossings takel.

Gildelede het die geleentheid om kollektief by die behoud, uitbouing en volhoubaarheid van hul betrokke beroep betrokke te raak. Gemeenskaplike waardes gee aan elke gildelid iets om in te glo, asook 'n platform om terug te ploeg en kennis te deel deur netwerkgeleenthede, werkskepping of mentorskapprogramme.

Die Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns het spesifiek “die skepping van ’n veilige omgewing waar gesondheidspraktisyns volhoubaar gesondheidsorg in terme van ’n billike befondsingsisteem kan lewer” ten doel.
vakbondvoordele Gildelede is trotse mense vir wie etiek en veiligheid in hulle werk belangrik is. Hulle is mense wat hulself wil ontwikkel en nie bang is om nuwe dinge te leer nie. Die Solidariteit Gilde vir Gesondheidspraktisyns erken dat gesondheidsorgpraktisyns passievol is oor hul beroepe en ook dat dit beroepe is waar diens ’n roeping is ten spyte daarvan dat dit soms ’n ondankbare taak is en waar strukture en sisteme hierdie passie kan blus.

As Gildelid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.*Bepalings en voorwaardes geld

Bykomende voordele wat praktisyns binne die gilde geniet:
Toegang tot die Solidariteit-netwerk van werk vir gesondheidsorgpraktisyns.
Toegang tot Solidariteit Finansiële Dienste, ons vennoot vir alle finansiële navrae en dienste.
Bedryfspesifieke nuus.
Die geleentheid om as mentor op te tree: Klik hier vir meer inligting.
Afslag by S-Leer, 'n geregistreerde opleidingsinstelling vir VPO-punte, en persoonlike ontwikkelingsprogramme.
Veldtogte

Nasionale Gesondheidsversekering (NGV)

Nasionale Gesondheidsversekering gaan julle ontneem van feitlik alle vryheid in verband met hoe, teen watter koste en waar julle as gesondheidspraktisyns julle beroepe mag beoefen. Ons lede deel reeds met ons hulle kommer rakende die oorregulering van die gesondheidsektor en die ineenstorting wat die NGV kan meebring.

Lees Meer >

Solidariteit Beroepsgildes bemagtig jou teen Covid-19

Dokters, aptekers en verpleegkundiges veg op die voorgrond in die stryd teen Covid-19. Jul welstand moet die eerste prioriteit vir Suid-Afrika wees om gesond te bly.

Lees Meer >

Krisiberaad

Krisiberaad

Gesondheidsorg raak elkeen van ons en ons kan nie nou bloot terugstaan en wag om te sien wat die uitkoms van die Wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsversekering (NVG) gaan wees nie. Dié wetsontwerp is onlangs gepubliseer en soos wat dit tans lees, kan dit verreikende gevolge vir elke mens in die land inhou.

Die Solidariteit Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns hou ’n krisisberaad om die implikasies van die voorgestelde NGV-wetsontwerp te bespreek. Die beraad sal die impak van die wetsontwerp op spesialiste, algemene praktisyns en die ekonomie onder die loep neem en die implikasies wat daaraan verbonde is, gaan ook bespreek word. Die doel van die beraad is om ’n gekombineerde insetdokument saam te stel wat in September as amptelike kommentaar op die wetsontwerp ingedien sal word.

Lees Meer >

ARTIKELS
Solidariteit op pad hof toe oor sertifikaat van behoefte

Solidariteit het vandag ’n hofaansoek teen die direkteur-generaal van gesondheid, die minister van gesondheid en die president uitgereik om artikels 36 tot 40 van die Wet op Nasionale Gesondheid ongrondwetlik te laat verklaar. Hierdie bepalings maak voorsiening vir die daarstelling van ’n “sertifikaat van behoefte” waarvolgens gesondheidsorgpraktisyns by die staat sal moet aansoek doen vir goedkeuring oor waar hulle mag praktiseer.   Volgens Solidariteit is die bepalings van dié artikels, sowel as enige regulasies wat daaruit spruit, ongrondwetlik en maak dit onregmatig inbreuk op die regte van gesondheidsorgpraktisyns.   “Alhoewel die bepalings vervat in artikels 36 tot 40 van die
… Lees meer

Geen verdere sprake van NGV totdat wet aanvaar is nie

Solidariteit het vandag aangekondig dat die adjunk-direkteur-generaal van die departement van gesondheid, dr. Nicolas Crisp, in 'n skrywe aan Solidariteit bevestig het dat die departement geen verdere aankondigings in verband met die implementering van nasionale gesondheidsversekering (NGV) sal maak alvorens die wetsontwerp nie deur die parlement aanvaar is nie.   Dr. Crisp skryf in 'n brief wat op 24 Oktober 2021 aan Solidariteit gestuur is dat die NGV-wetsontwerp na die departement se mening tans voor die parlement dien en totdat die parlementêre prosesse uitgeput en die wetsontwerp deur die Nasionale Vergadering bekragtig is, kan die nasionale departement van gesondheid nie
… Lees meer

Solidariteit loods PAIA-aansoek oor NGV

Solidariteit het vandag aangekondig dat hy ingevolge die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) 'n aansoek loods in verband met die omstrede opmerkings van die adjunkdirekteurgeneraal van die Departement van Gesondheid, dr. Nicolas Crisp. Dit volg nadat dr. Crisp op 30 Augustus gesê het dat die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) teen die einde van die jaar in werking sal tree.   Solidariteit het na aanleiding van die kommentaar 'n regskrywe in September vanjaar aan dr. Crisp gerig, maar hy het nie daarop gereageer nie. Volgens Solidariteit is die organisasie dus genoodsaak om strenger stappe te doen omdat dit
… Lees meer

Solidariteit veg onverpoosd teen regering se plan met sertifikaat van behoefte

Deur Reon Janse van Rensburg In Junie 2021 is voorgestelde regulasies oor die sogenaamde sertifikaat van behoefte in die Staatskoerant gepubliseer. Ingevolge die nuwe regulasies moet alle gesondheidsorgpraktisyns aansoek doen vir 'n sertifikaat wat hulle in staat sal stel om te praktiseer. Hierna sal gesondheidsorgpraktisyns dan deur die regering voorgeskryf word waar en hoe hulle mag praktiseer. Volgens Solidariteit is die bepalings van die regulasies ongrondwetlik en maak dit onregmatig op die regte van gesondheidsorgpraktisyns inbreuk. Solidariteit het op 9 Desember 2021 'n hofaansoek teen die direkteur-generaal van gesondheid, die minister van gesondheid en die president uitgereik om artikels 36
… Lees meer

NGV: ANC se manier, of geen manier

Deur Reon Janse van Rensburg In die Nasionale Tesourie se mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring, wat op 11 November vanjaar gepubliseer is, het die Tesourie gesê dat 'n beperkte kosteberekening van die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) voorheen getoon het dat dit sowat R40 miljard per jaar aan bykomende befondsing in die eerste vyf jaar sal vereis, maar dat die kostes moontlik aansienlik met die verloop van tyd sal vermeerder. Volgens die Nasionale Tesourie verwag die staat nie dat Suid-Afrika se planne betreffende die NGV op die mediumtermyn 'n beduidende kostedruk sal wees nie, omdat die beplande implementering teen 'n slakkepas vorder, ondanks die feit dat
… Lees meer

Algemene personeelprobleme wat deur mediese praktyke ondervind word

Deur Essie Bester In vandag se wêreld word daar weens veranderende vergoedingstendense en waardegebaseerde sorginisiatiewe van dokters en kantoorbestuurders van mediese praktyke verwag om gekwalifiseerde personeel te werf wat meer take as ooit tevore kan verrig. Hulle moet ook werknemers behou, wat nie altyd maklik is nie, terwyl houding en loopbaandoelwitte voortdurend aangespreek moet word. Volgens dokters en werwingspersoneel is die algemeenste probleme wat mediese praktyke met personeel ondervind die volgende: Om gekwalifiseerde werkers te vind Kantoorpersoneel is deesdae ten volle geïntegreerde lede van die gesondheidsorgspan. Hulle moet pasiënte kan registreer op 'n elektroniese gesondheidsrekordstelsel met komplekse datavelde, seker maak
… Lees meer

Tegnologie in die mediese veld: Ontluikende beroepe

Deur Dr. Eugene Brink Beroepe ontwikkel voortdurend en te wyte aan wetenskaplike deurbrake en tegnologie, is nuwe en opwindende vooruitgang en rolle in die mediese beroep in die vooruitsig. “Gesondheidsorg is 'n industrie wat vinnig aan die verander is. Deurbrake in kunsmatige intelligensie (KI), opkomende kwessies rondom groot data, komplikasies voortspruitend uit gesondheidsorgregulasies en nuwe integrasies tussen gesondheidsorg en besigheid is almal besig om die wyse te transformeer waarop sorg gelewer word,” skryf gesondheidskrywer Kimmy Gustafson. Die mediese webwerf HospitalCareers.com beaam hierdie sentimente: “Een van die opwindendste aspekte van om in die mediese veld te werk, is dat dit 'n
… Lees meer

Grenslynpersoonlikheidsversteuring

Deur Melodie Veldhuizen Wat is grenslynpersoonlikheidsversteuring (GPV)? Dis 'n ernstige geestesversteuring wat vir die eerste maal in 1980 in die Diagnostiese en Statistiese Handleiding vir Geestesversteurings (DSM-III) as 'n diagnoseerbare versteuring gelys is en wat deur onstabiele gemoedstemmings, gedrag en verhoudings gekenmerk word. Dit het 'n impak op hoe jy oor jouself en ander dink en voel en sluit selfbeeldprobleme, die onvermoë om jou emosies en gedrag te beheer en 'n patroon van onstabiele verhoudings in, wat dit moeilik maak om in alledaagse situasies normaal te funksioneer. Op watter ouderdom steek hierdie versteuring kop uit? Dit begin gewoonlik gedurende adolessensie
… Lees meer

Selfsorgwenke vir mediese praktisyns tydens die Covid-19-era

Deur Essie Bester Namate die bedreiging van verskillende Covid-19-variante toeneem en die realiteit van ‘n steeds voortdurende pandemie by die publiek en beleidmakers begin insink, is dit belangriker as ooit dat gesondheidsorgpersoneel hul eie geestesgesondheid in ag neem. Mediese praktisyns en ander gesondheidswerkers moet stappe in die rigting van leefstylaanpassings neem, nie net ter wille van hulleself nie maar ook om te verseker dat hulle hul beste vir hul pasiënte kan lewer en voorbereid is op die pad vorentoe. Leer om nee te sê As dokter is die druk om aan te hou en die huiwering om soms “nee” te
… Lees meer

Vista-kliniek pak 1 000 km aan om stigma oor geestesgesondheid te verander

Deur Reon Janse van Rensburg Geestesgesondheidsprobleme kom algemeen voor en dit raak duisende Suid-Afrikaners, en ongelukkig is daar steeds 'n sterk stigma rondom geestesgesondheid. Mense met geestesgesondheidsprobleme ervaar dikwels diskriminasie in alle aspekte van hulle lewens wat daartoe bydra dat hul geestestoestand vererger. Aan die een kant sukkel pasiënte met die simptome en beperkings van die onderskeie geestessiektes. Aan die ander kant ondervind hulle uitdagings weens die stereotipering en vooroordeel wat voortspruit uit wanopvattings oor geestesongesteldheid. As gevolg hiervan word mense met geestesongesteldheid beroof van die geleenthede van ’n kwaliteitlewe. Die Vista-kliniek in Centurion is ’n private psigiatriese hospitaal wat
… Lees meer

NGV: Brand Suid-Afrika, brand

Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se Gilde vir Gesondheidspraktisyns is van mening dat die verval in die toestande by staatshospitale 'n nuwe laagtepunt bereik het. Volgens Henru Krüger, Sektorhoof van Solidariteit se Professionele Gildes, is dit 'n sterk aanduiding dat die staat se irrasionele Nasionale Gesondheidsversekering (NGV)-beleid onmiddellik laat vaar moet word. Die Gilde is verder van mening dat meer aandag daaraan gegee moet word om die uitdagings in die privaat sektor die hoof te bied om sodoende 'n groter gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking toegang tot kwaliteitsgesondheidsorg te bied. Solidariteit se Gilde vir Gesondheidspraktisyns is veral bekommerd oor
… Lees meer

Gesondheidspraktisyns: Die nuwe era van praktykbestuur

Deur Reon Janse van Rensburg Gesondheidspraktisyn, rus jouself toe met nuwe kennis oor die moderne ontwikkeling en tendense in die moderne gesondheidsorg. Registreer vandag nog vir die volgende kursus: Klik hier. Om ’n bevoegde gesondheidspraktisyn te word en om daardie vaardigheid te behou, verg deurlopende opleiding. Dit vereis nuwe kennis en begrip van veranderende protokolle asook  nuwe maniere om sekere dinge uit te voer. Voortgesette Professionele Opleiding (VPO) is ’n noodsaaklike element om te verseker dat ’n individu se kennis en vaardighede onderhou en ontwikkel word ten voordeel van hulleself, hulle pasiënte sowel as die breër mediese professie. In Suid-Afrika
… Lees meer

Top-oorplantingchirurg aangestel as nuwe dekaan vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan die US

Deur Reon Janse van Rensburg Die Universiteit Stellenbosch (US) het ’n nuwe dekaan van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aangestel na verstryking van prof Jimmy Volmink se tweede termyn. Prof Elmi Muller, die baanbrekersklinikus wat die eerste MIV-positief-na-positief nieroorplanting ter wêreld gedoen het, is in hierdie posisie aangestel en sal haar nuwe pos vanaf Januarie 2022 beklee. Prof Muller is tans hoof van die Afdeling Algemene Chirurgie en van die Oorplantingseenheid in die Grootte Schuur-hospitaal aan die Universiteit van Kaapstad (UK). Sy is ook ’n wetenskaplike met ’n A1-gradering by die Nasionale Navorsingstigting (NNS), wie se werk bewys het dat
… Lees meer

IN DIE NUUS

Med Brief Africa Med Brief Africa is South Africa’s only dedicated real-time medical news app and site, serving the SA's HCP’s with FREE medical news, CPD links, conference information and more.

 • Demarcation exemption period for health insurance...
  by Staff Reporter on Januarie 26, 2022 at 1:09 nm

  The Council for Medical Schemes (CMS) has extended the demarcation exemption period for health insurance products by a further two years, from 1 April this year to 31 March 2024. Providers of indemnity products that conduct the business of a medical scheme and who were granted exemption during 2019 […]

 • Cerebral palsy: DNA sequencing finds genetic...
  by Staff Reporter on Januarie 25, 2022 at 1:28 nm

  While cerebral palsy has widely been viewed as the result of oxygen deprivation during birth or other birth-related factors such as prematurity, new research from Boston Children’s Hospital has found that as many as 1 in 4 have an underlying genetic condition. The study was published in […]

 • SIU report on Covid-19-related PPE corruption...
  by Staff Reporter on Januarie 25, 2022 at 12:36 nm

  A total of more than R551 million linked to Covid-19 PPE corruption needs to be recovered following the Special Investigating Unit’s (SIU) finalised probe into 5476 state contracts valued at more than R14 billion for the procurement of personal protective equipment during the first few months of […]

 • Professional medical bodies slam CGE over...
  by Staff Reporter on Januarie 24, 2022 at 9:12 vm

  Professional medical and scientific organisations and institutions have distanced themselves from last week’s statement by the Commission for Gender Equality (CGE) that warned against imposing mandatory Covid-19 vaccination on employees and students.  They have also called on the CGE to […]

 • Children in Sub-Saharan Africa dying of COVID-19...
  by Staff Reporter on Januarie 23, 2022 at 12:02 nm

  Children in sub-Saharan Africa who are hospitalised with COVID-19 are dying at a rate far greater than children in the US and Europe, according to a new multicentre study published in JAMA Pediatrics.  The study was conducted in 25 hospital sites in South Africa, the Democratic Republic Congo, […]

Kontak Ons | Gesondheidpraktisyns
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
19 Januarie 2022
Deur Reon Janse van Rensburg In Junie 2021 is voorgestelde regulasies oor die sogenaamde sertifikaat van behoefte in die Staatskoerant gepubliseer. Ingevolge die nuwe regulasies...

Lees meer >

29 November 2021
Deur Reon Janse van Rensburg In die Nasionale Tesourie se mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring, wat op 11 November vanjaar gepubliseer is, het die Tesourie gesê dat 'n beperkte...

Lees meer >

8 November 2021
Deur Essie Bester In vandag se wêreld word daar weens veranderende vergoedingstendense en waardegebaseerde sorginisiatiewe van dokters en kantoorbestuurders van mediese praktyke verwag om gekwalifiseerde...

Lees meer >

25 Oktober 2021
Deur Dr. Eugene Brink Beroepe ontwikkel voortdurend en te wyte aan wetenskaplike deurbrake en tegnologie, is nuwe en opwindende vooruitgang en rolle in die mediese...

Lees meer >