BEL ONS: 012 644 4300
Die NGV as geheel hou groot kommer in vir mediese sorg in Suid-Afrika. Daar is so baie reëls, regulasies en beheer wat toegepas gaan word op die gesondheidspraktisyns en hoe julle jul werk gaan moet doen. Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns wil vir jou ’n veilige hawe wees. Solidariteit Beroepsgildes verstaan verder dat om wêreldklas te wees moet jy sover moontlik vry wees, maar die NGV gaan oorreguleer en mediese praktisyns van hul vryheid ontneem wat tot gevolg gaan hê dat groot getalle mediese praktisyns die land gaan verlaat. Die gevolg van die NGV gaan Suid-Afrika se mediese sorg in duie laat stort. Solidariteit gaan daarom alle stappe oorweeg om die skadelike gevolge wat die inwerkstelling van die voorgestelde Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) sal hê, te beveg.

Ons wil jou ingelig hou oor die verloop en implimentering van die NGV, ons wil jou hande versterk en jou stem wees. Word vandag nog deel van Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns. Vul die onderstaande vorm in en laat jou stem hoor.

Bly op hoogte van Solidariteit en lees hier ons mediaverklaring rakende die NGV, ons teenkanting daarvan en wat ons verder beoog.

Sluit aan by Solidariteit se Gilde vir
Gesondheidspraktisyns:
Ons wil jou hande versterk en jou stem wees.
Word deel van ons beroepsgemeenskap.
NGV 2019
kontak_toestemming
Jou lidmaatskap beteken dat:

Met jou aansluiting by Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns sê jy dat jy as mediese praktisyn, oor verskillende dissiplines en tradisionele verdelingslyne jou protes teen die voorgenome Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) bekend maak. Jy herbevestig jou gewilligheid om Suid-Afrika en haar mense te dien. Jy gee erkenning aan die diens wat jy aan die openbare sektor gelewer het of nog steeds lewer. Jy wil nie deur groot mediese konglomerate verbind word nie, maar beslis ook nie deur die staat nie.

Jy stem saam dat die voorgenome NGV nie geïmplementeer mag word nie. Jy doen dit nie omdat jy nie alle Suid-Afrikaners goeie mediese sorg gun nie, maar omdat goeie mediese sorg jou passie en beroep is. Jy neem kennis dat Suid-Afrika se mediese sorg allermins perfek is, maar dat die NGV dit nie gaan verbeter nie. Jy besef dat jou kennis gebruik moet word en mediese sorg terug moet gaan tekenbord toe, en dat jy wil help om hierdie stelsel aan te pas en te verbeter tot almal se voordeel.

Jy erken dat jy nie die land wil verlaat nie, maar dat die NGV jou geen ander keuse gaan laat nie. Jou voorwaarde om te bly en hierdie stelsel te verander is dat jy vry moet wees om binne gesonde mediese praktyke te praktiseer, te ontwikkel, uit te reik en te versorg.