BEL ONS: 012 644 4300
Die NGV gaan gesondheidspraktisyns ontneem van feitlik enige vryheid in verband met hoe en waar hulle hul beroepe beoefen. Dit sal van dokters, verpleegsters, aptekers en alle ander gesondheidswerkers bloot kommoditeite maak en hulle as’t ware ontsê van hul menslikheid.

Hulle word nie as individue met regte hanteer nie, maar eerder as hulpbronne; besittings van die staat wat toegedeel kan word soos die regering dit goeddink.

Verder toon ons nasionale opname onder gesondheidspraktisyns dat hulle bykans eenparig saamstem dat die NGV nie kan werk nie, die regering dit nie kan bestuur nie en dat gesondheidswerkers ook nie daarin belangstel om onder so stelsel te werk nie. Solidariteit se kommentaar is op 29 November 2019 ingedien saam met 30 000 ander stemme wat ook NEE sê vir die NGV. Hierdie kommentaar is maar net een vuishou teen die NGV. Ons weet nie hoeveel houe nodig gaan wees om die NGV te stuit nie, maar ons staan reg om namens jou, saam met jou en vir jou teen die NGV te veg.

Ons bly die stem en die waghond van die beroep. Maak ons hande en ons saak nog sterker en sluit aan by die Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns.

Laai die nuutste verslag af. Klik hier
Sluit aan by Solidariteit se Gilde vir Gesondheidspraktisyns:
Ons wil jou hande versterk en jou stem wees.
Word deel van ons beroepsgemeenskap.
NGV 2019
kontak_toestemming
Jou lidmaatskap beteken dat:

Met jou aansluiting by Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns sê jy dat jy as mediese praktisyn, oor verskillende dissiplines en tradisionele verdelingslyne jou protes teen die voorgenome Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) bekend maak. Jy herbevestig jou gewilligheid om Suid-Afrika en haar mense te dien. Jy gee erkenning aan die diens wat jy aan die openbare sektor gelewer het of nog steeds lewer. Jy wil nie deur groot mediese konglomerate verbind word nie, maar beslis ook nie deur die staat nie.

Jy stem saam dat die voorgenome NGV nie geïmplementeer mag word nie. Jy doen dit nie omdat jy nie alle Suid-Afrikaners goeie mediese sorg gun nie, maar omdat goeie mediese sorg jou passie en beroep is. Jy neem kennis dat Suid-Afrika se mediese sorg allermins perfek is, maar dat die NGV dit nie gaan verbeter nie. Jy besef dat jou kennis gebruik moet word en mediese sorg terug moet gaan tekenbord toe, en dat jy wil help om hierdie stelsel aan te pas en te verbeter tot almal se voordeel.

Jy erken dat jy nie die land wil verlaat nie, maar dat die NGV jou geen ander keuse gaan laat nie. Jou voorwaarde om te bly en hierdie stelsel te verander is dat jy vry moet wees om binne gesonde mediese praktyke te praktiseer, te ontwikkel, uit te reik en te versorg.