BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsverhoudingspesialiste Artikel

Dinsdag | 10 Augustus | 2021 Kunsmatige intelligensie: Wat hou dit vir regsfirmas in?

Deur Essie Bester Wanneer 'n professionele sektor voor nuwe tegnologie te staan ​​kom, ontstaan ​​vrae oor hoe dit die daaglikse bedrywighede asook die loopbane van diegene wat daardie beroep beoefen, sal ontwrig. Prokureurs en die regsberoep is nie 'n uitsondering nie. Die koms van gevorderde robotika en kunsmatige intelligensie is 'n spelveranderaar en vir baie lei dit tot 'n mate van vrees. Die Wêreldbank se wêreldontwikkelingsverslag (2019) het egter tot 'n interessante gevolgtrekking gekom. “Vrees dat robotte die werk van mense sal wegneem is ongegrond. Innovasie skep in totaal meer nuwe bedrywe en werk as wat dit wegneem.” Die boodskap
… Lees meer

Vrydag | 11 Junie | 2021 Die belangrikheid van geloofwaardigheid in die regsberoep

Deur Nico Strydom Regslui is dikwels die onderwerp van talle grappe en verskeie opnames het al bevind dat hulle gerespekteer word maar nie noodwendig vertrou word nie. Geloofwaardigheid en vertroue is dus van uiterste belang in die regsberoep. Wanneer iemand ‘n prokureur of advokaat benodig, is ervaring en geloofsbriewe gewoonlik bo aan die lysie van eienskappe waarna gekyk word. Geloofwaardigheid is egter nie iets wat oornag bekom word nie en gaan gepaard met vertroue en ondervinding. Geloofwaardigheid beteken om geglo te word en betroubaar te wees. As ‘n prokureur of advokaat gaan jou aksies en optrede ander se opinies oor
… Lees meer

Maandag | 24 Mei | 2021 Prokureurs en moeilike kliënte

Deur Marli Naidoo Moelike kliënte is deel van hierdie professie. Mense kontak gewoonlik 'n prokureur wanneer hulle deur moeilike tye gaan of probleme ondervind waarmee hulle regshulp nodig het. Dit is dus te verstane dat sommige kliënte emosioneel en gestres sal wees. 'n Prokureur hoef nie almal wat by sy deur inloop as kliënt te aanvaar nie. Vra die kliënt uit oor vorige prokureurs wat hy gebruik het, hoekom hy nie meer van hulle dienste gebruik maak nie, wat hy van sy regsadviseur verwag, hoe hy verkies om te kommunikeer, ens. Daarna kan jy besluit of jy kans sien om
… Lees meer

Maandag | 10 Mei | 2021 Bemark só jou regspraktyk

Deur Nico Strydom 'n Regspraktyk is steeds 'n besigheid, wat beteken daar moet nuwe kliënte gewerf word en  daar moet ook ander besigheidprosesse plaasvind. Dit is dus ook belangrik om jou regsfirma te bemark aangesien dit 'n invloed het op jou regspraktyk se beeld en dit meer kliënte na jou besigheid kan lok. Suksesvolle bemarking kan ook help om jou regspraktyk te laat uitstaan tussen die kompetisie sodat kliënte van jou dienste gebruik sal wil maak. Die bemarking van jou regspraktyk kan verskillende vorme aanneem. Dit kan insluit advertensies, 'n webtuiste asook sosialemediabemarking. Voordat jy begin bemark, is dit belangrik
… Lees meer

Maandag | 19 April | 2021 Menseregte en die regsberoep: Waaroor gaan dit?

Deur dr. Eugene Brink Suid-Afrika het op 21 Maart weer Menseregtedag gevier, maar dit is 'n ironiese einde aan 'n jaar wat gekenmerk is deur groot ontbering en die plaaslike en globale inkorting van burgerlike vryheid. Teen die agtergrond van die skending van verskeie burgerlike vryhede deur die polisie en gewapende magte die afgelope jaar, en ook die periodieke hardhandigheid van die regering, is dit gepas om te wonder wat daaraan gedoen kan word. Een van die hooftoevlugsvorme is om te litigeer. Maar wat presies doen regspraktisyns in hierdie veld van deskundigheid? En hoe het hulle tydens die Covid-19-tyd aangepas?
… Lees meer

Maandag | 19 April | 2021 ’n Gebrek aan slaap lei tot minder produktiwiteit in die regsberoep

By Wilma Bedford Prokureurs en ander regsprofessionele persone word geken aan hulle vermoë om te floreer onder druk. As gevolg hiervan moet hulle met ’n aansienlike aantal stres en werk, wat neig om meer as die standaard 40-uur werksweek te wees, hanteer. Data van navorsing gedoen deur die Amerikaanse Sentrum vir siektebeheer en -voorkoming dui aan dat 32,9% van prokureurs en regters funksioneer op minder as sewe ure slaap per nag, met 37,5% van ondersteuningswerkers in die regsprofessie wat aan slaapverlies ly. Besige prokureurs word oorweldig deur take wat verband hou met kliëntediens, saakbestuur en professionele ontwikkeling wat beteken daar
… Lees meer

Maandag | 15 Maart | 2021 Prokureurs en geestesgesondheid

Deur Dr Eugene Brink Die druk. Die geswoeg. Die eise. Hierdie is almal kenmerke van 'n wye verskeidenheid loopbane en almal sal saamstem dat die regsprofessie 'n oormaat daarvan het. Dit kan ernstige nadelige effekte op prokureurs se geestesgesondheid hê en hulle tot dwelm- en alkoholmisbruik dryf. Die algemene beeld van 'n prokureur is iemand vaardig met gladde praatjies, 'n modieuse pak, en tonne selfhandhawing en -vertroue. Dit mag in baie gevalle waar wees, maar die onderwerp waaroor minder in die regsprofessie gepraat word en die persepsie daarvan, is om 'n slagoffer van geestessiektes te word wat 'n persoon verklein
… Lees meer

Maandag | 28 September | 2020 Covid-19 ontbloot foute in arbeid

Deur Reon Janse van Rensburg Volgens Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, het Covid-19 gelei tot vele onderhandelingsprosesse oor gesondheid- en veiligheidsprotokolle asook die verandering van werknemers se diensvoorwaardes by byna alle medium- en groot werkgewers. Hy noem dat onderhandelinge oor die hantering van kwesbare werknemers wat weens onderliggende siektes en logistieke uitdagings nie kan werk nie daarop gevolg het. Nog ’n gevolg is afleggingskonsultasies waar poste weens Covid-19 ingeboet is en vorige kollektiewe-bedingingsooreenkomste wat hersien is. Volgens Du Plessis is hierdie onderhandelinge vir beide werknemers en werkgewers ingewikkeld en is daar in die proses opgemerk dat daar foutlyne in
… Lees meer

Vrydag | 17 Julie | 2020 Die belangrikheid van mentorskap in die werkplek

Deur Nico Strydom Talle maatskappye het formele mentorskapstelsels om te verseker dat kennis en vaardighede oorgedra word en om talent te identifiseer en te ontwikkel. Mentorskapprogramme dien nie net as instrumente vir ontwikkeling nie maar is ook uiters koste-effektiewe opsies wat talle voordele vir 'n maatskappy inhou aangesien die hulpbronne reeds daar is. Navorsing het bevind dat mentorskap werktevredenheid en professionele en persoonlike ontwikkeling tot gevolg het vir sowel die persoon wat mentor as die persoon wat aan die ontvangkant is. Werknemers is ook meer geneig om by hul werkplek te bly indien hulle voel hulle kry hulp en dat
… Lees meer

Maandag | 09 Maart | 2020 Guptas se ‘dood’ is myners se brood

Exxaro Resources moes in 2015 die Arnot-myn naby Middelburg (Mpumalanga), wat hulle 40 jaar lank namens Eskom bedryf het, sluit. Die gevolg was dat 1 200 werknemers afgelê moes word by 'n myn wat nog 190 miljoen ton se steenkoolreserwes gehad het. Eskom se Arnot-kragstasie is juis reg langs die myn geleë sodat steenkool maklik op 'n vervoerband na die kragstasie vervoer kan word.   Waarom het Eskom dan besluit om die kontrak te kanselleer en steenkool vanaf verder geleë myne te bekom?   Die antwoord hierop het by Zondo-kommissie oor staatskaping aan die lig gekom toe dit bekend geword
… Lees meer