BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsverhoudingspesialiste Artikel

Maandag | 15 April | 2019 Mineraleraad moet by myngemeenskappe leer

Die Mineraleraad van Suid-Afrika het onlangs 'n hofaansoek ingedien vir die geregtelike hersiening van die Mynbouhandves rakende die voortgesette gevolge van bemagtigingstransaksies. Die raad voer aan dat die handves, wat in September 2018 gepubliseer is, nie volkome in ooreenstemming is met 'n hooggeregshofuitspraak van April 2018 oor die eens-bemagtig-altyd-bemagtig-beginsel nie.   Gwede Mantashe, minister van minerale bronne, is nie beïndruk deur die aansoek nie en het die raad versoek om eerder deur verdere dialoog 'n oplossing vir die probleem te vind.   Die besluit om hom op die hof te beroep, kan die raad nog duur te staan kom weens
… Lees meer

Dinsdag | 12 Februarie | 2019 Slegs 'n ideologiese kopskuif kan Eskom red

Die hoëvlak-volhoubaarheidstaakspan wat pres. Cyril Ramaphosa in Desember vir Eskom aangestel het, het op 31 Januarie 2019 sy tussentydse verslag met aanbevelings oor 'n regrukstrategie aan hom gegee.     Raakpunte tussen die taakspan en die Zondo-kommissie het na vore gekom toe die Eskom-vakbonde in hul ontmoeting met die taakspan die korrupsie wat by Eskom hoogty vier, beklemtoon het. Hoewel koppe op uitvoerende vlak al oor beweerde ongerymdhede gerol het, is korrupsie en selfverryking regdeur die organisasie aan die orde van die dag.      Vier verdere probleme wat in Eskom se verkrygingsproses voorkom, behels gevalle waar swart ekonomiese bemagtiging
… Lees meer

Maandag | 04 Februarie | 2019 Politieke stabiliteit nodig vir stabiliteit in arbeidsverhoudinge

In 'n 2018-verslag wat as 'n “sistematiese assessering van Suid-Afrika” bekend staan, het die Wêreldbank sy kommer uitgespreek oor onder meer die stand van arbeidsverhoudinge in die land. Die regering het verlede jaar by monde van pres. Ramaphosa tydens sy openingstoespraak by die Kgalema Motlanthe Stigting beraad dié gedeelte van die verslag ernstig opgeneem en 'n beroep op vakbonde en werkgewers gedoen om alles in hul vermoë te doen om arbeidsverhoudinge te normaliseer.   In die soeke na 'n oplossing moet daar egter wyer gekyk word as bloot werkgewer-werknemer-vakbondverhoudinge. Die totale arbeidsverhoudingestelsel moet ontleed word en hierby ingesluit is politieke,
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Arbeidsverhoudinge kan vanjaar oorkook

By nabetragting oor 2018 se gewelddadigste stakings, bewys die Num en Numsa se Eskom-staking in Augustus, Numsa se onlangse staking in die plastiekbedryf en Amcu s'n by Sibanye-Stillwater, dat Nedlac te lank getalm het om wetswysigings rakende die hantering van sulke stakings betyds deur te voer. In die geval van al drie dié stakings moes die werkgewers weens geweld en intimidasie interdikte probeer kry, terwyl geskikte arbeidswetgewing ná Amcu se vyf maande lange staking ná die Marikana-platinumstaking in 2014, gevolg deur Numsa se maand lange staking in die metaal-en-ingenieursbedryf dié soort vernietigende stakings lankal moes reguleer.  Nedlac roem hom nou
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Rasverwante onderhandelinge 'n taai toffie

Weens 'n verskeidenheid van swart bemagtigingsverwante wetgewing, regulasies en beleidsdokumente wat gereeld hersien word, is dit algemeen vir Solidariteit om deel te neem aan onderhandelingsprosesse waar die fokus basies op wit-swart kwessies is. Met die onlangse onderhandelinge oor die mynbouhandves, het dit in wese gegaan oor swart onderhandelaars van die regering en ander vakbonde wat soveel as moontlik voordele vir swart Suid-Afrikaners wil beding, en Solidariteit aan die ander kant wat poog om die impak daarvan op wit werknemers te beperk. Die realiteit van die mynbouhandves se doelwit is duidelik gemaak toe Solidariteit tydens 'n aanbieding aan die parlementêre portefeuljekomitee
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Die stakinggolf moet gekeer word

Deelname aan 'n staking is 'n grondwetlike reg, maar sekere vakbonde se onrealistiese eise en die algemene wetteloosheid wat met meeste stakings gepaardgaan, veroorsaak dat alle vakbonde se beeld geskaad word en die onderliggende redes vir stakings nie begryp word nie. Die geneigdheid is ook dat beriggewing oor salarisonderhandelinge hoofsaaklik op 'n vakbond se eis vergeleke met die VPI fokus, hoewel die VPI bloot 'n aanwyser is en geen enkele persoon of groep werkers se lewenskoste presies met dieselfde persentasie as die VPI styg nie. Die lys van ander belangrike substantiewe eise waaroor onderhandel word, word ook verswyg. Redes vir
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Populisme en fopnuus lankal deel van vakbondwêreld

Daar word deesdae baie geskryf oor fopnuus (post-waarheid) en die opkoms van populisme in die politieke arena, en name soos Trump, Poetin, Zuma en Malema word genoem. In Suid-Afrika is die populistiese vakbondleiers egter hul tyd ver vooruit en is die Vavi’s, Jim’s, Dlamini’s en Matunjwa’s lankal besig om werkers valse hoop te gee vir die dag wanneer hul werksplekke en die land aan hulle gaan behoort met sterk rasretoriek wat daarmee gepaardgaan. Vele arm ongeletterde werkers is al so opgewonde om te dink dat net nog 'n paar stakings, enkele optogte na die Uniegebou en Luthuli-huis asook 'n paar
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Arbeidsvrede moontlik sonder om te veg

'n Kenner van opkomende markte, Mark Mobius van Franklin Templeton Investments, adviseer internasionale beleggers vir geruime tyd reeds oor die Suid-Afrikaanse beleggingsomgewing. In sy nuutste skrywe fokus Mobius op sleutel- ekonomiese aangeleenthede in Suid-Afrika wat hom bekommer. Hy verwys onder meer na die onderwysstelsel, immigrasie, infrastruktuur, ongelykheid, grondhervorming en arbeidsverhoudinge. Mobius se kommer oor arbeidsverhoudinge stem ooreen met die siening wat deur kredietgraderingagentskappe en beleggers by die Wêreld- Ekonomiese Forum gehuldig word dat deurlopende arbeidsonrus uiteindelik 'n onstabiele en onproduktiewe werksomgewing skep. Arbeidsverhoudinge is deels 'n magspel tussen werkgewers en vakbonde en om die magsbalans te herstel, word vuur soms
… Lees meer

Maandag | 03 Desember | 2018 Postkonsensus-era gaan ons uitdaag

Onderhandelaars en bemiddelaars is gedoem tot mislukking as die nuwe onderhandelingstyl wat besig is om in die land pos te vat, nie bemeester word nie. So skryf Nerine Kahn, 'n voormalige direkteur van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) op haar blog oor die onderwerp van die “postkonsensus-styl” van onderhandelinge. Kahn beskryf die nuwe benadering as 'n staalgesig-, geharde posisionele styl van bedinging met minimale ruimte vir toegewings en waar ’n wen-verloor-skikking die doel is.   Hierdie geweer-teen-die-kop-benadering bedreig die Kodesa-styl van gee-en-neem-onderhandelinge en ook die tradisionele posisionele benadering. Volgens eersgenoemde benadering begin vakbonde met 'n onrealistiese hoë
… Lees meer

Maandag | 03 Desember | 2018 Almal wil 'n goeie werk hê

Volgens die Amerikaanse meningsopnamemaatskappy, Gallup, is 'n goeie werk mense se grootste behoefte oor die wêreld heen.   Indien die sosialisties-georiënteerde vakbondfederasies soos Cosatu en Saftu gevra word wat 'n “goeie werk” behels, sal die antwoord wees: werk wat beoefen word by 'n werkplek wat onder werkerbeheer staan; waar korter ure sonder 'n verlies aan inkomste gewerk kan word; wat 'n salaris bied wat voldoende sal wees om in al die werker se behoeftes te voorsien; en waar die surplus-inkomste (winste) onder die werkers verdeel sal word.   Vir 'n vakbond soos Solidariteit, wat in die Christen-demokratiese tradisie van vakbondwese
… Lees meer