BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsverhoudingspesialiste Artikel

Maandag | 28 September | 2020 Covid-19 ontbloot foute in arbeid

Deur Reon Janse van Rensburg Volgens Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, het Covid-19 gelei tot vele onderhandelingsprosesse oor gesondheid- en veiligheidsprotokolle asook die verandering van werknemers se diensvoorwaardes by byna alle medium- en groot werkgewers. Hy noem dat onderhandelinge oor die hantering van kwesbare werknemers wat weens onderliggende siektes en logistieke uitdagings nie kan werk nie daarop gevolg het. Nog ’n gevolg is afleggingskonsultasies waar poste weens Covid-19 ingeboet is en vorige kollektiewe-bedingingsooreenkomste wat hersien is. Volgens Du Plessis is hierdie onderhandelinge vir beide werknemers en werkgewers ingewikkeld en is daar in die proses opgemerk dat daar foutlyne in
… Lees meer

Vrydag | 17 Julie | 2020 Die belangrikheid van mentorskap in die werkplek

Deur Nico Strydom Talle maatskappye het formele mentorskapstelsels om te verseker dat kennis en vaardighede oorgedra word en om talent te identifiseer en te ontwikkel. Mentorskapprogramme dien nie net as instrumente vir ontwikkeling nie maar is ook uiters koste-effektiewe opsies wat talle voordele vir 'n maatskappy inhou aangesien die hulpbronne reeds daar is. Navorsing het bevind dat mentorskap werktevredenheid en professionele en persoonlike ontwikkeling tot gevolg het vir sowel die persoon wat mentor as die persoon wat aan die ontvangkant is. Werknemers is ook meer geneig om by hul werkplek te bly indien hulle voel hulle kry hulp en dat
… Lees meer

Maandag | 09 Maart | 2020 Guptas se ‘dood’ is myners se brood

Exxaro Resources moes in 2015 die Arnot-myn naby Middelburg (Mpumalanga), wat hulle 40 jaar lank namens Eskom bedryf het, sluit. Die gevolg was dat 1 200 werknemers afgelê moes word by 'n myn wat nog 190 miljoen ton se steenkoolreserwes gehad het. Eskom se Arnot-kragstasie is juis reg langs die myn geleë sodat steenkool maklik op 'n vervoerband na die kragstasie vervoer kan word.   Waarom het Eskom dan besluit om die kontrak te kanselleer en steenkool vanaf verder geleë myne te bekom?   Die antwoord hierop het by Zondo-kommissie oor staatskaping aan die lig gekom toe dit bekend geword
… Lees meer

Donderdag | 16 Januarie | 2020 Arbeidsverhoudinge gaan vanjaar uitdagend wees

SAL en Eskom gaan vir die eerste helfte van die jaar die brandpunt in arbeidsverhoudinge wees. Eskom se herstruktureringsplan behoort nou meer duidelikheid te begin gee oor wat die veelbesproke ontbondelingsproses gaan behels. Dit sal veral die mynwerkersvakbond, die NUM, en die metaalwerkersvakbond, Numsa, wees wat enige vorm van privatisering of personeelvermindering met mening sal teenstaan. André de Ruyter, Eskom se nuwe hoof uitvoerende beampte sal gou agterkom dat Eskom se operasionele en arbeidsverhoudinge- uitdagings hand-aan-hand gaan.   Benewens die verwagting dat Numsa by die SAL ook enige vorm van privatisering sal teenstaan, gaan die groot uitdaging vir al die
… Lees meer

Woensdag | 08 Januarie | 2020 Leer by Duitsers en stel werkers aan in direksies

Met verlede jaar se onderhandelinge oor die Mynbouhandves het vakbonde hulle beywer vir werknemerverteenwoordiging in maatskappydireksies, en 'n klousule wat daarvoor voorsiening sou maak, is in die konsephandves ingevoeg. Dié klousule is ter elfder ure op aandrang van die Mineraleraad van Suid-Afrika (MRSA) geskrap. Dit dui op die robuuste aard van arbeidsverhoudinge – maar ook gebrekkige samewerking en vertroue. Die departement van minerale bronne was self ongemaklik met die klousule weens die fidusiêre verpligtinge wat dit op werknemerverteenwoordigers sou plaas.   Vroeër vanjaar, tydens die jaarlikse Afrika-mynbou-indaba, het pres. Cyril Ramaphosa mynhuise uitgedaag om die moed van hul oortuiging te
… Lees meer

Vrydag | 18 Oktober | 2019 Vakbonde kan ook baat by Tito se plan

  Die suksesvolle toepassing van Tito Mboweni, minister van finansies, se regrukplan sal bydra tot werkskepping en 'n kans vir vakbonde skep om hul ledebasis uit te brei.   Ongelukkig het vakbonde met 'n Marxistiese onderbou, soos die vakbondfederasies Cosatu en Saftu en die metaalwerkersvakbond Numsa, negatief gereageer op Mboweni se plan. 'n Mens sou dink dat hulle, wat met dalende ledetalle en gepaardgaande finansiële uitdagings sit, sou besef dat hul groei slegs deur ekonomiese groei moontlik is.   Afgesien van hul algemene teenkanting teen die plan, is Cosatu se gevoel ook dat dit eers in die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings-
… Lees meer

Dinsdag | 06 Augustus | 2019 Politici kan uit vakbondkoalisies leer

Ná afloop van nasionale en munisipale verkiesings word koalisies tussen politieke partye gevorm, of dit word beëindig. Dit is veral die DA en die EFF wat 'n geskiedenis van “opmaak en uitmaak” het.   Die verskynsel van formele koalisievorming is geruime tyd in die vakbondwese gevestig. Met raakpunte met koalisies uit die politieke omgewing is die dryfveer daaragter om óf deur 'n koalisie 'n meerderheidstatus van verteenwoordiging by 'n werkplek te beskerm, óf om 'n opposisieblok teen die meerderheidsvakbond te vorm. Onderliggend daaraan is die “wenner-neem-alles-beginsel” waarvolgens 'n vakbond (of politieke party) wat meer as 50% steun het, die meeste
… Lees meer

Dinsdag | 16 Julie | 2019 Lonmin was gedoem ná ‘onheilige’ pakt met Amcu

Lonmin, die wêreld se derde grootste platinumprodusent, is op 7 Junie deur Sibanye-Stillwater oorgeneem. Indien dié oorname nie plaasgevind het nie, sou Lonmin moontlik nou in sakeredding gewees het.   Lonmin se kontantvloeiprobleme het aanvanklik ontstaan weens Brad Mills, uitvoerende hoof van 2004 tot 2008, se mislukte meganiseringspoging.   In Augustus 2012 het 'n tweede harde slag die maatskappy met die Marikana-gebeure getref. 'n Paar maande ná “Marikana”, word Ben Magara as Lonmin se uitvoerende hoof aangestel. Hoewel Magara ook goeie dinge gedoen het, het hy Lonmin se einde versnel.   Ek het Magara as hoof van Anglo American Coal
… Lees meer

Woensdag | 19 Junie | 2019 Die land verloor namate ons myne inboet

Volgens die Mineraleraad van Suid-Afrika het heeltydse indiensneming in die mynbousektor oor vyf jaar met 56 366 werknemers gekrimp, vanaf 509 909 in 2013 tot 453 543 in 2018. In 1994 was daar 600 000 werknemers in dié sektor.   Die vraag is: Wat is die gevolge van 'n krimpende mynbedryf? Die antwoord is: 'n Katastrofe!   Eerstens, wanneer 'n mynwerker sy werk verloor, word nagenoeg tien afhanklikes daardeur geraak. Omdat mynbou so arbeidsintensief is, het dit ook 'n afstroom-impak met nagenoeg 1,7 poste wat in die kontrakteur- en ondersteuningsdienstesektore verlore gaan vir elke permanente mynboupos wat wegval.   Tweedens
… Lees meer

Maandag | 15 April | 2019 Mineraleraad moet by myngemeenskappe leer

Die Mineraleraad van Suid-Afrika het onlangs 'n hofaansoek ingedien vir die geregtelike hersiening van die Mynbouhandves rakende die voortgesette gevolge van bemagtigingstransaksies. Die raad voer aan dat die handves, wat in September 2018 gepubliseer is, nie volkome in ooreenstemming is met 'n hooggeregshofuitspraak van April 2018 oor die eens-bemagtig-altyd-bemagtig-beginsel nie.   Gwede Mantashe, minister van minerale bronne, is nie beïndruk deur die aansoek nie en het die raad versoek om eerder deur verdere dialoog 'n oplossing vir die probleem te vind.   Die besluit om hom op die hof te beroep, kan die raad nog duur te staan kom weens
… Lees meer