BEL ONS: 012 644 4300

Arbeidsverhoudingspesialiste Artikel

Vrydag | 18 Oktober | 2019 Vakbonde kan ook baat by Tito se plan

  Die suksesvolle toepassing van Tito Mboweni, minister van finansies, se regrukplan sal bydra tot werkskepping en 'n kans vir vakbonde skep om hul ledebasis uit te brei.   Ongelukkig het vakbonde met 'n Marxistiese onderbou, soos die vakbondfederasies Cosatu en Saftu en die metaalwerkersvakbond Numsa, negatief gereageer op Mboweni se plan. 'n Mens sou dink dat hulle, wat met dalende ledetalle en gepaardgaande finansiële uitdagings sit, sou besef dat hul groei slegs deur ekonomiese groei moontlik is.   Afgesien van hul algemene teenkanting teen die plan, is Cosatu se gevoel ook dat dit eers in die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings-
… Lees meer

Dinsdag | 06 Augustus | 2019 Politici kan uit vakbondkoalisies leer

Ná afloop van nasionale en munisipale verkiesings word koalisies tussen politieke partye gevorm, of dit word beëindig. Dit is veral die DA en die EFF wat 'n geskiedenis van “opmaak en uitmaak” het.   Die verskynsel van formele koalisievorming is geruime tyd in die vakbondwese gevestig. Met raakpunte met koalisies uit die politieke omgewing is die dryfveer daaragter om óf deur 'n koalisie 'n meerderheidstatus van verteenwoordiging by 'n werkplek te beskerm, óf om 'n opposisieblok teen die meerderheidsvakbond te vorm. Onderliggend daaraan is die “wenner-neem-alles-beginsel” waarvolgens 'n vakbond (of politieke party) wat meer as 50% steun het, die meeste
… Lees meer

Dinsdag | 16 Julie | 2019 Lonmin was gedoem ná ‘onheilige’ pakt met Amcu

Lonmin, die wêreld se derde grootste platinumprodusent, is op 7 Junie deur Sibanye-Stillwater oorgeneem. Indien dié oorname nie plaasgevind het nie, sou Lonmin moontlik nou in sakeredding gewees het.   Lonmin se kontantvloeiprobleme het aanvanklik ontstaan weens Brad Mills, uitvoerende hoof van 2004 tot 2008, se mislukte meganiseringspoging.   In Augustus 2012 het 'n tweede harde slag die maatskappy met die Marikana-gebeure getref. 'n Paar maande ná “Marikana”, word Ben Magara as Lonmin se uitvoerende hoof aangestel. Hoewel Magara ook goeie dinge gedoen het, het hy Lonmin se einde versnel.   Ek het Magara as hoof van Anglo American Coal
… Lees meer

Woensdag | 19 Junie | 2019 Die land verloor namate ons myne inboet

Volgens die Mineraleraad van Suid-Afrika het heeltydse indiensneming in die mynbousektor oor vyf jaar met 56 366 werknemers gekrimp, vanaf 509 909 in 2013 tot 453 543 in 2018. In 1994 was daar 600 000 werknemers in dié sektor.   Die vraag is: Wat is die gevolge van 'n krimpende mynbedryf? Die antwoord is: 'n Katastrofe!   Eerstens, wanneer 'n mynwerker sy werk verloor, word nagenoeg tien afhanklikes daardeur geraak. Omdat mynbou so arbeidsintensief is, het dit ook 'n afstroom-impak met nagenoeg 1,7 poste wat in die kontrakteur- en ondersteuningsdienstesektore verlore gaan vir elke permanente mynboupos wat wegval.   Tweedens
… Lees meer

Maandag | 15 April | 2019 Mineraleraad moet by myngemeenskappe leer

Die Mineraleraad van Suid-Afrika het onlangs 'n hofaansoek ingedien vir die geregtelike hersiening van die Mynbouhandves rakende die voortgesette gevolge van bemagtigingstransaksies. Die raad voer aan dat die handves, wat in September 2018 gepubliseer is, nie volkome in ooreenstemming is met 'n hooggeregshofuitspraak van April 2018 oor die eens-bemagtig-altyd-bemagtig-beginsel nie.   Gwede Mantashe, minister van minerale bronne, is nie beïndruk deur die aansoek nie en het die raad versoek om eerder deur verdere dialoog 'n oplossing vir die probleem te vind.   Die besluit om hom op die hof te beroep, kan die raad nog duur te staan kom weens
… Lees meer

Dinsdag | 12 Februarie | 2019 Slegs 'n ideologiese kopskuif kan Eskom red

Die hoëvlak-volhoubaarheidstaakspan wat pres. Cyril Ramaphosa in Desember vir Eskom aangestel het, het op 31 Januarie 2019 sy tussentydse verslag met aanbevelings oor 'n regrukstrategie aan hom gegee.     Raakpunte tussen die taakspan en die Zondo-kommissie het na vore gekom toe die Eskom-vakbonde in hul ontmoeting met die taakspan die korrupsie wat by Eskom hoogty vier, beklemtoon het. Hoewel koppe op uitvoerende vlak al oor beweerde ongerymdhede gerol het, is korrupsie en selfverryking regdeur die organisasie aan die orde van die dag.      Vier verdere probleme wat in Eskom se verkrygingsproses voorkom, behels gevalle waar swart ekonomiese bemagtiging
… Lees meer

Maandag | 04 Februarie | 2019 Politieke stabiliteit nodig vir stabiliteit in arbeidsverhoudinge

In 'n 2018-verslag wat as 'n “sistematiese assessering van Suid-Afrika” bekend staan, het die Wêreldbank sy kommer uitgespreek oor onder meer die stand van arbeidsverhoudinge in die land. Die regering het verlede jaar by monde van pres. Ramaphosa tydens sy openingstoespraak by die Kgalema Motlanthe Stigting beraad dié gedeelte van die verslag ernstig opgeneem en 'n beroep op vakbonde en werkgewers gedoen om alles in hul vermoë te doen om arbeidsverhoudinge te normaliseer.   In die soeke na 'n oplossing moet daar egter wyer gekyk word as bloot werkgewer-werknemer-vakbondverhoudinge. Die totale arbeidsverhoudingestelsel moet ontleed word en hierby ingesluit is politieke,
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Arbeidsverhoudinge kan vanjaar oorkook

By nabetragting oor 2018 se gewelddadigste stakings, bewys die Num en Numsa se Eskom-staking in Augustus, Numsa se onlangse staking in die plastiekbedryf en Amcu s'n by Sibanye-Stillwater, dat Nedlac te lank getalm het om wetswysigings rakende die hantering van sulke stakings betyds deur te voer. In die geval van al drie dié stakings moes die werkgewers weens geweld en intimidasie interdikte probeer kry, terwyl geskikte arbeidswetgewing ná Amcu se vyf maande lange staking ná die Marikana-platinumstaking in 2014, gevolg deur Numsa se maand lange staking in die metaal-en-ingenieursbedryf dié soort vernietigende stakings lankal moes reguleer.  Nedlac roem hom nou
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Rasverwante onderhandelinge 'n taai toffie

Weens 'n verskeidenheid van swart bemagtigingsverwante wetgewing, regulasies en beleidsdokumente wat gereeld hersien word, is dit algemeen vir Solidariteit om deel te neem aan onderhandelingsprosesse waar die fokus basies op wit-swart kwessies is. Met die onlangse onderhandelinge oor die mynbouhandves, het dit in wese gegaan oor swart onderhandelaars van die regering en ander vakbonde wat soveel as moontlik voordele vir swart Suid-Afrikaners wil beding, en Solidariteit aan die ander kant wat poog om die impak daarvan op wit werknemers te beperk. Die realiteit van die mynbouhandves se doelwit is duidelik gemaak toe Solidariteit tydens 'n aanbieding aan die parlementêre portefeuljekomitee
… Lees meer

Woensdag | 09 Januarie | 2019 Die stakinggolf moet gekeer word

Deelname aan 'n staking is 'n grondwetlike reg, maar sekere vakbonde se onrealistiese eise en die algemene wetteloosheid wat met meeste stakings gepaardgaan, veroorsaak dat alle vakbonde se beeld geskaad word en die onderliggende redes vir stakings nie begryp word nie. Die geneigdheid is ook dat beriggewing oor salarisonderhandelinge hoofsaaklik op 'n vakbond se eis vergeleke met die VPI fokus, hoewel die VPI bloot 'n aanwyser is en geen enkele persoon of groep werkers se lewenskoste presies met dieselfde persentasie as die VPI styg nie. Die lys van ander belangrike substantiewe eise waaroor onderhandel word, word ook verswyg. Redes vir
… Lees meer