BEL ONS: 012 644 4300

Gesondheidpraktisyns Artikel

Woensdag | 29 April | 2020 Henru Krüger, die man agter die groot prentjie

Deur Reon Janse van Rensburg Die Solidariteit Beroepsgildes bring mense uit dieselfde beroepe bymekaar en gee ook aan jongmense 'n kans om spesifieke beroepe te betree. Die gildes tree ook as waghond op wat brandpunte in beroepe takel deur met werkbare oplossings vorendag te kom. Die gildes se doel is om 'n netwerk te skep waarbinne lede die beste praktyke met ander kan deel, kan sake doen en hulself in hul beroepe kan ontwikkel en bevorder. 'n Beroepsgilde is deel van jou pad van lewenslange leer en 'n geleentheid waar jy insette kan lewer oor hoe jou beroep beskerm en
… Lees meer

Donderdag | 27 Februarie | 2020 Solidariteit Helpende Hand: Ons wil bejaardes weer laat sien en hoor!

Solidariteit Helpende Hand ondersteun behoeftige bejaardes op verskeie maniere. Twee van die projekte wat ons baie sterk dryf en waarvoor die behoefte elke jaar net groter en groter word, is die behoefte aan katarakverwydering en gehoorapparate. Staatshospitale se waglyste om katarakte te verwyder, is twee en ’n half jaar en meestal word die bejaardes dan weer op die volgende waglys geplaas. In 2019 het ons die katarakprojek saam met dr. MC Niemandt van die Intercare Mediese Sentrum in Hazeldean, Pretoria, deurgevoer. Tydens Internasionale Ooggesondheidbewusmakingsweek kon 40 bejaardes se katarakte verwyder word. Ons het wel in 2019 ’n totaal van 485
… Lees meer

Maandag | 03 Februarie | 2020 Nuwe studiefonds herdenk seuntjie se lewe

Die nuutgestigde Christo Engelbrecht Studiefonds vertel die storie van ’n driejarige seuntjie wat na 'n lumbale punksie oorlede is. Die fonds is nou, vier jaar na klein Christo se afsterwe gestig. Die doel van die studiefonds is om 'n jongmens met studiebefondsing by te staan vir enige beroep in 'n pediatriese rigting, soos bv. Pediatrie, Pediatriese Intensiewe Sorg of Pediatriese Neurologie. Die dapper klein Christo het vermoedelik virale breinvliesontsteking gehad en na ’n lumbale punksie het sy brein begin swel. Hy is vier dae later oorgeplaas na ’n hospitaal in Johannesburg waar sy breintellings weer genormaliseer het. Die dokter het
… Lees meer

Donderdag | 28 November | 2019 Hoe hanteer ek moeilike pasiënte – Deel 2: As die vonke reeds spat …

Deur Luisa van der Linde Algemene vaardighede wat jou kan help Empatie kan jou ver bring Hou ook die menslike aspek van gesondheidsorg in gedagte. Geduld en meelewing is ‘n belangrike aspek van jou beroep. Baie keer kan ‘n moeilike situasie ontlont word deur gaaf te wees en empatie te toon. ‘n Pasiënt wat ontsteld is, kan rustiger raak as hulle voel daar word na hulle geluister. Gebruik sinsnedes soos: “Ek verstaan jou frustrasie”. Onthou dat die persoon dalk weg van hulle geliefdes is, pyn verduur en onseker is. Wys dat jy omgee! Behandel die pasiënt met respek eerder as
… Lees meer

Vrydag | 22 November | 2019 Gesondheidspraktisyns: Veiligheid by jou praktyk

Deur Luisa van der Linde INLEIDING As gesondheidspraktisyn is jou eie veiligheid en die welstand van jou werknemers ’n top prioriteit by die praktyk. Dit behels baie meer as ’n teken agter die toiletdeur met ’n mooi prentjie wat sê: “Was asseblief jou hande”. Om veiligheid by die werkplek te kwantifiseer is baie moeilik, want sekere maatreëls gaan afhang van die spesifieke tipe praktyk se unieke omstandighede. Die grootte van jou personeel, tipes pasiënte wat die praktyk besoek en infrastruktuur gaan ook ’n invloed hê op hoe veiligheidsriglyne toegepas word. DIE WET OP BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID Jy as werkgewer moet
… Lees meer

Maandag | 28 Oktober | 2019 Gesondheidspraktisyns: Hoe hanteer ek moeilike pasiënte – Deel 1

Deur Luisa van der Linde Inleiding Die hoofdoel van gesondheidspraktisyns in ’n kliniese omgewing is om hul pasiënte na die beste van hul vermoë te behandel en te versorg. Verskille in verwagtinge, persepsies en kommunikasiestyle veroorsaak egter soms dat daar uitdagende interaksie tussen ’n gesondheidspraktisyn en die pasiënt  plaasvind. Baie pasiënte is hoflik en volg hul praktisyn se aanbevelings sorgvuldig, maar ongelukkig nie almal nie. Redes Daar is ’n legio redes hoekom pasiënte soms moeilik kan raak. Party is ongelukkig oor waar en wanneer hulle slegte of lewensveranderende nuus ontvang. Ander ervaar die gesondheidspraktisyn se nie-verbale kommunikasie negatief; interpreteer boodskappe
… Lees meer

Vrydag | 27 September | 2019 Wat beteken die POPI-wet vir gesondheidspraktyke?

Aangesien die toepassing van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) al hoe nader kom, is dit nou belangriker as ooit om te verseker dat jou mediese praktyk aan die vereistes van die POPI-wet voldoen. Alhoewel die regering nog nie 'n presiese datum van afdwinging aangekondig het nie, kan jy hierdie tussentyd tot jou voordeel gebruik om ten volle op die hoogte te kom van wat die POPI-wet vir jou mediese praktyk beteken en hoe om te werk te gaan om die mediese data van pasiënte volgens die vereistes van die POPI-wet veilig te bewaar. Wonder jy hoe
… Lees meer

Vrydag | 27 September | 2019 Verstaan die POPI-wet in jou praktyk

Deur Reon Janse van Rensburg   Die sorglose hantering van pasiëntinligting by ’n mediese praktyk is nie net oneties nie, maar kan ook tot sanksies by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika lei en die oortreding van ’n privaatheidsgeding kan in uiterste gevalle tot boetes of selfs tronkstraf lei. Gesondheidspraktisyns en hulle administratiewe personeel verkry daagliks persoonlike inligting van pasiënte op verskeie maniere byvoorbeeld wanneer daar ’n rekening of lêer oopgemaak word of wanneer pasiënte vertroulike mediese geskiedenis aan ’n geneesheer bekendmaak. Volgens dié Wet word hierdie inligting as die persoonlike eiendom van ’n pasiënt beskou met die bedoeling slegs
… Lees meer

Dinsdag | 10 September | 2019 Dagga en Suid-Afrikaanse gesondheidsorg

Deur Reon Janse van Rensburg In 2018 het die Suid-Afrikaanse Konstitusionele Hof 'n uitspraak gemaak wat bepaal dat die gebruik van dagga vir beide persoonlike en mediese gebruik wettig is. Dit is egter steeds onwettig om dit buite jou privaat woning te gebruik asook om dit te koop en te verkoop met een uitsondering wat later genoem word. Voor die verbod in 2018 opgehef is, het advokate die regering onder druk geplaas om die wette te wysig om vrystelling vir mediese gebruik, godsdienstige praktyke, en ander doeleindes toe te laat. Die verbod het toe reeds vanaf 1922 bestaan. Die woord
… Lees meer

Dinsdag | 16 Julie | 2019 Wanneer uitbranding jou beetkry!

Deur Bianca Smit “Burnout is a sign that something needs to change.” – Sarah Forgrave Die bogenoemde stelling laat dit so maklik klink. As dinge nie werk nie, verander dit. Dit is egter nie so maklik soos wat dit klink nie. Gesondheidspraktisyns, verpleegsters en maatskaplike werkers maak elke dag bewustelik die keuse om hulle eie welstand prys te gee sodat hulle na iemand anders s’n kan omsien. Die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) het onlangs in ’n verklaring aangekondig dat uitbranding nou as ’n mediese toestand beskou word. Dit volg kort nadat SASA (South African Society of Anaesthesiologists) in April hierdie jaar
… Lees meer