BEL ONS: 012 644 4300

Gesondheidpraktisyns Artikel

Maandag | 19 November | 2018 Solidariteit verwelkom nasionale tesourie as bondgenoot in die stryd teen die radikale implementering van die NGV

16 November 2018 Solidariteit verwelkom die hewige en omvattende kritiek wat die waarnemende direkteur-generaal van die tesourie, Ismail Momoniat, oor die omstrede wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsversekering uitgespreek het. Die kritiek het aan die lig gekom nadat 'n skrywe aan die departement van gesondheid uitgelek het. Morné Malan, 'n senior navorser verbonde aan die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI), verduidelik: “Die weergawe van die wetsontwerp wat in Junie vanjaar vir kommentaar vrygestel is, is reeds uit talle oorde gekritiseer. Dit is bemoedigend dat die tesourie nou ook in die kryt klim om die koue water van die realiteit op hierdie ideologiese vlamme te
… Lees meer

Maandag | 01 Oktober | 2018 Die Siek ANC

Die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op Mediese Skemas en die Wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsversekering wat deur die ANC ter tafel gelê is, bring vier kwessies na vore wat ’n baie belangrike rol in die gesondheid van die Suid-Afrikaanse bevolking gaan speel:   Die Minister van Gesondheid gaan die regulering van en beheer oor alle aspekte van gesondheidsorg in Suid-Afrika oorneem.   Die beheer oor die ganse gesondheidsorgstelsel gaan deur die Staat genasionaliseer word.   Die besluitneming oor gesondheidsorg gaan nie meer by die praktisyn en die pasiënt berus nie.   Die effektiewe indiensneming van gesondheidsorgberoepslui deur die Staat gaan teweeg gebring word
… Lees meer

Maandag | 03 September | 2018 Huisdokters en universele gesondheidsdekking

Die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Wêreldbank het ’n raamwerk vir universelege­sond­heids­dekking ontwikkel wat op die volgende twee hoofkomponente focus: Dekking van die bevolking met kwaliteit noodsaaklike gesondheidsorgdienste. Dekking van die bevolking met finansiële beskerming. Hulle het ook sekere stelle indikators bykomend tot bogenoemde twee hoofkomponente ontwikkel: Noodsaaklike dienste: Die stel indikators vir diensdekking word in vier groepe ingedeel: Reproduktiewe, kraam-, pasgeborene- en kindergesondheid Aansteeklike siektes Nieoordraagbare siektes Dienskapasiteit, toegang en gesondheidsekerheid Finansiële beskerming: Twee indikators word ten opsigte van finansiële beskerming genoem: Disproporsionele besteding aan gesondheid (groter fokus op sekere siektes) Huishoudings se gesondheidsuitgawes (mediese koste wat uit die sak betaal
… Lees meer

Vrydag | 31 Augustus | 2018 UNIVERSELE GESONDHEIDSDEKKING

Universele gesondheidsdekking sluit in: Beskerming teen finansiële risiko’s, toegang tot kwaliteit noodsaaklike gesondheidsorgdienste, veilige, effektiewe, kwaliteit en bekostigbare medisyne en entstowwe vir almal.   NASIONALE GESONDHEIDSVERSEKERING Wat is nasionale gesondheidsversekering? Nasionale gesondheidsversekering (ook soms statutêre gesondheidsversekering genoem) is gesondheidsversekering wat 'n nasionale bevolking vir die koste van gesondheidsorg verseker en word gewoonlik as 'n program vir gesondheidsdienshervorming ingestel. Dit word deur wetgewing afgedwing. Dit kan deur die openbare sektor of die privaat sektor geadministreer word, of deur 'n kombinasie van die twee. Befondsingsmodelle verskil volgens die program en die land. Wat nasionale gesondheidsversekering nie is nie: Nasionale of statutêre gesondheidsversekering
… Lees meer

Woensdag | 22 Augustus | 2018 Ons verstommende prestasies en wonderlike toekoms: 'n verhaal van die ekonomie

Dawie Roodt het gister se krisisberaad oor nasionale gesondheidsorgversekering (NVG), wat deur Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns aangebied is, toegespreek. Hy het die verhaal van die ekonomie en watter rol dit in Suid-Afrika se gesondheidstelsel speel, toegelig. Aan die begin van die mensdom het die konsep van privaat eiendom nie bestaan nie en was lewensverwagting nie baie hoog nie. Dit het met verloop van tyd egter verander namate ons diere en plante begin tem het. Toe dit eers behaal was, kon ons op ander dinge as blote oorlewing begin konsentreer soos onder meer die uitvinding van die wiel, die daarstelling
… Lees meer

Woensdag | 22 Augustus | 2018 Die NGV moet die algemene gesondheidspraktisyn weer ophef, maar gaan dit?

Dr. Hlombe Makuluma, 'n gekwalifiseerde algemene gesondheidspraktisyn en gesertifiseerde besigheids- en uitvoerende afrigter, het tydens vandag se krisisberaad oor die implikasies van die voorgestelde Nasionale Gesondheidsorgversekering (NGV) -wetsontwerp, die impak wat die NGV op algemene gesondheidspraktisyns gaan hê, bespreek. Dr. Makuluma sê dat gesondheidsorg eerstens oor gesondheid gaan. Dit is so eenvoudig soos dit. Daar behoort meer klem gelê te word op die rol van die algemene gesondheidspraktisyn. “Gaan die NGV die huisdokter weer ophef? Dit is wat ons moet vra.” Hy vra ook wat die uiteinde is van dit wat ons wil hê? Dit moet gesondheid wees: “Gesondheidsorg gaan
… Lees meer

Woensdag | 22 Augustus | 2018 Alternatiewe oplossings vir NGV

Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se krisisberaad oor nasionale gesondheidsversekering 21 Augustus 2018 Spreker: Mnr. Bryan Sidders Stigter van Prior Mobile Bryan Sidders is die stigter en eienaar van Prior Mobile, wat tans deel is van Prior Ditema. Prior Mobile is 'n unieke medieseskema-toepassing wat mobiele, voorafbetaalde gesondheidsbetalingsbewyse bied vir diegene wat nie mediesefondsdekking kan bekostig nie. Brian het meer as 45 jaar se ondervinding in die Suid-Afrikaanse gesondheidsbedryf. Hy het ook die plastiekbandjie wat vir pasiëntidentifikasie gebruik word en wat deesdae in feitlik alle hospitale in gebruik is geskep, ontwerp en vervaardig. Volgens mnr. Bryan Sidders is die
… Lees meer

Woensdag | 22 Augustus | 2018 Die posisie van private spesialiste onder die NGV

Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se Krisisberaad, 21 Augustus 2018 – Nasionale Gesondheidsversekering Spreker : Dr. Chris Archer SAPPF Dr. Chris Archer beskik oor 'n BSc (Med), MBChB en FCOG, en is 'n gekwalifiseerde verloskundige en ginekoloog in privaat praktyk. Hy is tans voorsitter en 'n direkteur van GMG Ltd, en hy is die HUB van die Suid-Afrikaanse Forum vir Privaat Praktisyns (SAPPF). Universele gesondheidsdekking (“Universal Health Cover – UHC”) soos dit deur die Wêreldgesondheidsorganisasie gedefinieer word, is die progressiewe ontwikkeling van 'n gesondheidstelsel, insluitende die finansieringsmeganismes daarvan, in 'n stelsel wat verseker dat elkeen toegang het tot die
… Lees meer

Dinsdag | 21 Augustus | 2018 Prof. Alex van den Heever oor die NGV

Professor Alex van den Heever het vandag 'n kritiese evaluering van die Nasionale Gesondheidsversekeringsplan by die krisisberaad oor die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV), wat deur Solidariteit se Beroepsgilde vir Gesondheidspraktisyns aangebied is, voorgehou. Hy het daarop gewys dat die sleutelbesorgdhede wat openbare- en privaatgesondheidstelsels ondervind soortgelyk is, maar wel verskillende vereistes stel. Albei kan weens strukturele redes faal indien hulle nie korrek gereguleer word deur gebalanseerde optrede van diegene wat daarby betrokke is nie. Openbare gesondheidstelsels word uiters swak bestuur, hoewel een of twee hospitale goed bestuur word. Die regering se model wat in gebruik is, is 'n geprivatiseerde dog patronaatmodel
… Lees meer

Vrydag | 03 Augustus | 2018 Nasionale Gesondheidsversekering: Dis om van siek te word!

Deur Dr. Eugene Brink In Junie het die minister van gesondheid, dr. Aaron Motsoaledi, die Wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) in die Staatskoerant gepubliseer. Die publiek het nou 90 dae om hul kommentaar hieroor in te dien. Hoewel dit in altruïstiese terme en mooi beloftes deur die minister en regering geklee word, is daar basies niks goeds aan wat die NGV inhou nie. Enige beleid moet aan sy uiteindelike uitkomste gemeet word en nie aan die bedoelinge nie omdat slegs die uitkomste gevoel word. Moet dus nie 'n fout maak nie: die hele land gaan siek word van die NGV.
… Lees meer