BEL ONS: 012 644 4300
Beroepsgilde vir Regslui Die Beroepsgilde vir Regslui is die beroepstuiste vir alle gegradueerdes in die regte – vanaf regstudente, klerke en regsadviseurs tot by prokureurs, advokate en regters – waar lede hul beroep veilig en voorspoedig kan beoefen. Dit is 'n gemeenskap wat geborgenheid in die beroep bevorder en só die regsberoep versterk en dien.

Die rol wat die Beroepsgilde vir Regslui vervul, is om as waghond op te tree ten opsigte van sake wat ons lede raak; die bevordering van Afrikaans as beroepstaal; die verlening van bystand aan studente en klerke om werk te vind en opleiding te ontvang; en die aanbieding van gereelde seminare oor temas wat betrekking het op die regsberoep. Gilde-lede het toegang tot die volgende:



Kwaliteit klerke om in diens neem vir klerkskappe en vakansiewerk
Mentorskapsgeleenthede landswyd waar lede by mekaar kan raad kry
Die gilde dien as spreekbuis vir die beroep en lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor sake van belang
Toegang tot Afrikaanse wetgewing
Seminaar- en opleidingsgeleenthede




As Gilde-lid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.





*Bepalings en voorwaardes geld ►
Jaarkalender waarop S-leer se kursusdatums asook ander datums verskyn
s-leer S-leer is 'n trots Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-leer se programme vir persoonlike ontwikkeling te volg.

Gilde-lede kwalifiseer vir tot en met 40%-afslag op alle programme wat deur S-leer aangebied word.

Vir meer inligting, klik hier ►

OORLEWINGSKURSUS VIR REGSSTUDENTE EN KLERKE Die gilde bied jaarliks 'n oorlewingskursus aan vir regsstudente en klerke waardeur hulle bemagtig word met inligting oor hofprosesse, dokumentasie, die moets en moenies in 'n hofomgewing en vele meer. Hierdie eendagkursus is 'n praktiese kursus waar deelnemers saam met 'n regspraktisyn besoek gaan aflê by verskeie instellings. Deelnemers ontvang ook 'n oorlewingsgids wat hulle bemagtig om hul beroep suksesvol te betree. Hou ons kalender dop vir meer inligting oor hierdie kursus.
geskilbeslegtingsliggaam Die Beroepsgilde vir Professionele Regslui gaan 'n alternatiewe geskilbeslegtingsliggaam op die been bring wat daarop sal fokus om die nodige opleiding aan lede te bied om hul onderskeie gemeenskappe te dien. Dit is 'n unieke model waar die klem op bemagtiging op plaaslike vlak sal val om sake meer spoedig en bekostigbaar af te handel ten behoewe van prokureurs en kliënte.

Nuus
Solidariteit se Regsgilde gekant teen uitbreiding van pro bono-beleid

Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se Regsgilde het gewaarsku dat die planne van die Regspraktisynsraad met die konsepkode vir die regsektor, wat tans onder bespreking is, bepalings bevat wat regspraktyke moontlik kan lamlê. Die Regspraktisynsraad stel met die nuwe konsepkode voor dat elke prokureur in 'n regspraktyk wat jaarliks 'n inkomste van tussen R3 miljoen en R15 miljoen genereer, 200 uur se verpligte pro bono-werk per jaar verrig om sy goeie reputasie by die Regspraktisynsraad in stand te behou. Daar word verder ook voorgestel dat praktyke wat jaarliks meer as R15 miljoen genereer, jaarliks 500 uur se pro bono-werk
… Lees meer

Prokureurs en geestesgesondheid

Deur Dr Eugene Brink Die druk. Die geswoeg. Die eise. Hierdie is almal kenmerke van 'n wye verskeidenheid loopbane en almal sal saamstem dat die regsprofessie 'n oormaat daarvan het. Dit kan ernstige nadelige effekte op prokureurs se geestesgesondheid hê en hulle tot dwelm- en alkoholmisbruik dryf. Die algemene beeld van 'n prokureur is iemand vaardig met gladde praatjies, 'n modieuse pak, en tonne selfhandhawing en -vertroue. Dit mag in baie gevalle waar wees, maar die onderwerp waaroor minder in die regsprofessie gepraat word en die persepsie daarvan, is om 'n slagoffer van geestessiektes te word wat 'n persoon verklein
… Lees meer

Aktebesorgers: Die belangrikste skakel in eiendomstransaksies

Deur Dr. Eugene Brink Die koop van vaste eiendom en aktebesorging is nóú verwant aan mekaar, maar wat presies doen aktebesorgers? En watter tipes aktebesorgingsprokureurs is daar alles? Indien jy reeds voorheen 'n vaste eiendom gekoop het, kan sommige van hierdie inligting bekend klink. Indien jy nog nooit 'n eiendom gekoop het nie, behoort hierdie artikel aan jou kerninligting te verskaf oor wat jy kan verwag wanneer jy wel sou besluit om vaste eiendom te koop. Nicola Mattheus van Coetzee Attorneys beskryf hierdie konsep soos volg: “Kortliks gestel, aktebesorging is die regsterm vir die proses ingevolge waarvan 'n persoon, maatskappy,
… Lees meer

Belangrikheid van tydbestuur vir prokureurs

Deur Nico Strydom Tydbestuur is 'n groot uitdaging vir prokureurs in besige regsfirmas en dit kan soms uitdagend wees om tred te hou met alles. Prokureurs het daagliks 'n magdom take om te voltooi. Dit sluit onder meer in om kliënte te adviseer en in howe te verteenwoordig, kommunikasie met kliënte, kollegas en ander belanghebbendes in sake, navorsing en ontleding van regsprobleme en die interpretering van wette en beslissings. Prokureurs wens dikwels dat daar 'n ekstra uur of twee in elke dag is om by alles uit te kom. Net soos in ander gejaagde beroepe is tydbestuur noodsaaklik ten einde
… Lees meer

Die belangrikheid van 'n onafhanklike en onpartydige regterlike gesag

Deur Reon Janse van Rensburg In 'n onlangse artikel wat in Daily Maverick gepubliseer is, verduidelik 'n afgetrede regter van die konstitusionele hof, regter Zak Yacoob, wat benodig word om 'n onafhanklike regbank te hê. Stel die volgende voor om die moontlikheid van plagiaat te voorkom: In wat volg, som ons sy argumente op en haal van die belangrikste stellings aan. Yacoob meen dat die beginpunt in 'n bespreking oor hierdie onderwerp die aanvaarding van die idee moet wees dat 'n onafhanklike en onpartydige regbank 'n integrale en onontbeerlike deel van enige werklike grondwetlike demokrasie behoort te wees. Hy verduidelik
… Lees meer

In gesprek met ‘n prokureur: Regsberoep verander ingrypend weens Covid-19

Iemand wat regsdienste benodig, raadpleeg altyd eers 'n prokureur wat dan, indien nodig, opdrag aan 'n advokaat kan gee om in die hof op te tree. Prokureurs spesialiseer dikwels op bepaalde gebiede in die reg, soos kommersiële reg, aktebesorging, patente, strafsake, egskeidings en dergelike ander gebiede. Talle prokureurs bly egter algemene praktisyns. Sommige prokureurs verskyn dikwels in die howe. Daar is egter talle ander wat meer kantoorgebonde is en wat, indien hulle sake het wat op 'n regsgeding uitloop, verkies om opdrag aan 'n advokaat te gee om dit te behartig. Solidariteit se Regsgilde het met Daniël Eloff, 'n assosiaat
… Lees meer

5 wenke vir digitale aanlyn bemarking vir regsfirmas

Deur Sanette Viljoen Vir sommige regslui is dit ’n totale kopseer om hulle firma aanlyn te bemark. Baie firmas maak steeds staat op verwysings vanaf kollegas of kliënte, ook bekend as mond-tot-mond bemarking. Hierdie tipe bemarking is steeds baie effektief en het sy eie plekkie in die son, maar dit is ook die moeite werd om jou voelers uit te steek na aanlyn bemarking. Deesdae gebruik selfs Jan en Alleman die internet. Dit  is so maklik toeganklik vir enige iemand. Die meeste slimfone het ’n Google-soekenjin en dan is daar ook sosiale media wat effektief gebruik kan word vir bemarking.
… Lees meer

Regsfirmas: Die opstel van ’n beleid om jou werknemers te ondersteun en beskerm gedurende Covid-19

Deur Sanette Viljoen Met die Covid-19-pandemie en die nasionale inperking is almal se normale leefwyse asook kantoorlewe verander. Firmas moet nou aanpas by ’n nuwe “normaal”. Hierdie aanpassing gaan gepaard met die noodsaaklikheid om verandering te bewerkstellig in die firma se kulture, prosesse en heel waarskynlik die firma se beleid. Hierdie artikel poog om firmas by te staan in die verandering van hulle beleid om sodoende hul werknemers te beskerm en ondersteun. Dit is eerstens belangrik om te verstaan wat ‘n beleid is. ‘n Beleid kan gedefinieer word as ‘n riglyn wat ontwikkel is deur die eienaar/direkteure/bestuur van ‘n firma.
… Lees meer

Só kan regsfirmas aanpas in die post-Covid-19-tydperk

Deur Nico Strydom Net soos met talle ander sektore, bedrywe en industrieë het die Covid-19-pandemie 'n groot impak op regsfirmas en dit sal ná die afloop daarvan voortgaan. Die Covid-19-pandemie sal die regsbedryf na verwagting onder meer in die digitale era indwing. Die regsbedryf is een van die bedrywe wat bekend is vir die tydsame inspan van tegnologie. Weens die Covid-19-pandemie en die gepaardgaande afsonderingsregulasies word regslui ook gedwing om van hul huise af te werk, vergaderings op aanlynplatforms te hou en van aanlynbiblioteke en -hulpbronne gebruik te maak. Dit het vir eers fisieke konsultasies en vergaderings, hofverskynings en biblioteeknavorsing
… Lees meer

Infografiese CV’s – Wanneer jy een nodig het en wanneer nie…

Deur Reon Janse van Rensburg Tradisioneel bestaan ’n CV uit basiese teks wat gebruik word om inligting van ’n persoon te lys, vanaf die punt waar hulle loopbaan begin het tot waar hulle tans in hulle loopbaan staan. Ons is almal bekend met hierdie formaat aangesien die meeste mense wat tans in ’n beroep staan heel moontlik hierdie formaat gebruik het nog voordat hulle met hulle eerste werk begin het. Prente spreek ’n duisend woorde; hulle kan jou ook help om ’n werk te kry… Daar is egter verskillende benaderings wanneer dit kom by die samestelling en ontwerp van ’n
… Lees meer

Openbare Beskermer of openbare bedreiger?

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)-gilde, het 'n blitsseminaar gehou na aanleiding van verskeie verdoemende hofbeslissings die afgelope paar maande teen die Openbare Beskermer, adv. Busisiwe Mkhwebane. Dit is ongewoon, ongewens en uiters kommerwekkend dat die Openbare Beskermer in haar termyn reeds vyf verdoemende hofbeslissings teen haar het waar haar integriteit en bevoegdheid regstreeks in twyfel getrek is deur die gemelde uitsprake. “Pertinente vrae oor die begrip en toepassing van die reg, en veral die geskiktheid van adv. Mkhwebane, is tans in die kollig. Daar is gevolglik versoek dat adv. Mkhwebane van die rol van advokate verwyder word. Daarom
… Lees meer

Artikels
Groot aanpassing aan die regsgraad na aanleiding van verslag Die Baccalaureus in Regte (LLB)-program, wat aan die land se universiteite onderrig word, gaan groot opknapping ondergaan nadat bevind is dat talle instellings afskeepwerk doen wanneer dit kom by aspekte soos kritiese denke.

In 'n onlangse verslag wat uitgereik is deur die Raad vir Hoëronderwys (RHO), die statutêre liggaam wat verantwoordelik is vir gehalteversekering, is uitgebreide veranderinge aanbeveel ten opsigte van die onderrig van LLB aan 17 universiteite.

Lees meer. Klik hier.


Dubbelstandaarde van die MRK en haatspraak “Versuim is een ding, maar die blatante skeeftrek van geregtigheid maak die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (MRK) juis sy eie grootste vyand – tot nadeel van die land en sy mense,” skryf Herman Toerien oor die MRK en die dubbele standaarde van sy bevindings in verband met haatspraak.

Lees meer. Klik hier.


Grondwethof-uitspraak lui 'n nuwe era van energieregulering in Suid-Afrika in ‘n Onlangse Grondwethof-uitspraak wat handel oor die land se energiereguleerder dui op 'n nuutgevonde bereidwilligheid van howe om die wyse waarop reguleerders pryse en tariewe vasstel, te betrag. Hierdie bykomende vlak van aanspreeklikheid kan slegs iets positief inhou vir groot nywerhede wat onderhewig is aan ekonomiese regulering.

Lees meer. Klik hier.


Storm wat rondom Openbare Beskermer woed, dui op stoerheid, nie 'n krisis Oënskynlik doeltreffende grondwetlike instellings kan maklik ondermyn word deur die optrede van diegene wat daarin dien. Indien dit nie reeds 'n gegewe was nie, het die Grondwethof se onlangse uitspraak in die Reserwebank-saak dié feit verhelder.

Lees meer. Klik hier.
Kontak Ons | Regslui
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
29 Maart 2021
Deur Marli Naidoo Herstel is 'n groot deel van elke atleet se siklus en dit is een van die grootste bepalers van sukses. Atlete wat...

Lees meer >

23 Maart 2021
Deur dr. Eugene Brink Verkope is een van die mees stresvolle werke, veral nou met die ekonomie wat deur die Covid-19-pandemie verwoes is. Verbruikervertroue lyk...

Lees meer >

23 Maart 2021
Deur Melodie Veldhuizen Die ouers van soveel jong kinders wat op skool in sport uitblink, droom daarvan dat hul kind eendag as 'n sportman/-vrou sy...

Lees meer >

16 Maart 2021
Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se Regsgilde het gewaarsku dat die planne van die Regspraktisynsraad met die konsepkode vir die regsektor, wat tans onder...

Lees meer >