BEL ONS: 012 644 4300
Beroepsgilde vir Regslui Die Beroepsgilde vir Regslui is die beroepstuiste vir alle gegradueerdes in die regte – vanaf regstudente, klerke en regsadviseurs tot by prokureurs, advokate en regters – waar lede hul beroep veilig en voorspoedig kan beoefen. Dit is 'n gemeenskap wat geborgenheid in die beroep bevorder en só die regsberoep versterk en dien.

Die rol wat die Beroepsgilde vir Regslui vervul, is om as waghond op te tree ten opsigte van sake wat ons lede raak; die bevordering van Afrikaans as beroepstaal; die verlening van bystand aan studente en klerke om werk te vind en opleiding te ontvang; en die aanbieding van gereelde seminare oor temas wat betrekking het op die regsberoep. Gilde-lede het toegang tot die volgende:Kwaliteit klerke om in diens neem vir klerkskappe en vakansiewerk
Mentorskapsgeleenthede landswyd waar lede by mekaar kan raad kry
Die gilde dien as spreekbuis vir die beroep en lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor sake van belang
Toegang tot Afrikaanse wetgewing
Seminaar- en opleidingsgeleenthede
As Gilde-lid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.

*Bepalings en voorwaardes geld ►
Jaarkalender waarop S-leer se kursusdatums asook ander datums verskyn
s-leer S-leer is 'n trots Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-leer se programme vir persoonlike ontwikkeling te volg.

Gilde-lede kwalifiseer vir tot en met 40%-afslag op alle programme wat deur S-leer aangebied word.

Vir meer inligting, klik hier ►

OORLEWINGSKURSUS VIR REGSSTUDENTE EN KLERKE Die gilde bied jaarliks 'n oorlewingskursus aan vir regsstudente en klerke waardeur hulle bemagtig word met inligting oor hofprosesse, dokumentasie, die moets en moenies in 'n hofomgewing en vele meer. Hierdie eendagkursus is 'n praktiese kursus waar deelnemers saam met 'n regspraktisyn besoek gaan aflê by verskeie instellings. Deelnemers ontvang ook 'n oorlewingsgids wat hulle bemagtig om hul beroep suksesvol te betree. Hou ons kalender dop vir meer inligting oor hierdie kursus.
geskilbeslegtingsliggaam Die Beroepsgilde vir Professionele Regslui gaan 'n alternatiewe geskilbeslegtingsliggaam op die been bring wat daarop sal fokus om die nodige opleiding aan lede te bied om hul onderskeie gemeenskappe te dien. Dit is 'n unieke model waar die klem op bemagtiging op plaaslike vlak sal val om sake meer spoedig en bekostigbaar af te handel ten behoewe van prokureurs en kliënte.

Nuus
Die langtermyngevolge van Covid op die regsbedryf

Deur Essie Bester Die pandemie het 'n dramatiese impak op werkpraktyke in elke bedryf, en die regsbedryf is nie 'n uitsondering nie. Alhoewel regsfirmas 'n hoër as verwagte inkomste aangemeld het tydens die krisistyd – prokureursfirmas neig om afswaaie beter te hanteer as die algemene ekonomie – beteken dit nie dat hulle die behoefte om veerkragtig te wees en vinnig te reageer ontsnap het nie. Weens die pandemie moes regsfirmas en regsafdelings noodgedwonge oorskakel na afstandswerk – iets wat die aanvaarding van tegnologie in die hele sektor versnel het. Die volgende is die menings van regskenners oor wat die langtermyngevolge
… Lees meer

Kunsmatige intelligensie: Wat hou dit vir regsfirmas in?

Deur Essie Bester Wanneer 'n professionele sektor voor nuwe tegnologie te staan ​​kom, ontstaan ​​vrae oor hoe dit die daaglikse bedrywighede asook die loopbane van diegene wat daardie beroep beoefen, sal ontwrig. Prokureurs en die regsberoep is nie 'n uitsondering nie. Die koms van gevorderde robotika en kunsmatige intelligensie is 'n spelveranderaar en vir baie lei dit tot 'n mate van vrees. Die Wêreldbank se wêreldontwikkelingsverslag (2019) het egter tot 'n interessante gevolgtrekking gekom. “Vrees dat robotte die werk van mense sal wegneem is ongegrond. Innovasie skep in totaal meer nuwe bedrywe en werk as wat dit wegneem.” Die boodskap
… Lees meer

Wat behels die werk van ‘n balju?

Deur Melodie Veldhuizen Dit gebeur gereeld dat iemand, om watter rede ook al, nie sy skuld kan betaal nie en sy besittings dan teruggeneem word. Die beslaglegging is die taak van 'n balju. Wie is die balju? Die balju is ’n onpartydige en onafhanklike amptenaar van die Hof, wat deur die Minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling aangestel word. Wat is die pligte van ’n balju? Die balju of adjunk-balju moet alle dokumente wat deur die Hof uitgereik word, beteken en uitvoer. Dit sluit dagvaardings, kennisgewings, lasbriewe of hofbevele in. Wie reguleer die balju se optrede? Die Suid-Afrikaanse Raad vir
… Lees meer

Sosialemediabemarking vir regsfirmas

Deur Anja van den Berg Tye (en wette) het verander as dit kom by prokureurs wat hul dienste aanbied. Nie net word prokureurs toegelaat om hul produkte te bevorder nie, maar word ook aangemoedig om sosialemediaplatforms te gebruik. Emma Seidler, 'n toonaangewende deskundige in sosialemediareg, beveel aan dat Suid-Afrikaanse prokureurs digitale netwerking en sosialemediawerwe tot hul voordeel moet gebruik. Seidler sê sy glo dat dit vir alle prokureurs noodsaaklik is om by sosiale netwerking betrokke te raak en dat 'n regsfirma minstens 'n webwerf moet hê. Verskeie sosialemediaplatforms soos Facebook, LinkedIn en Twitter bied 'n magdom geleenthede: om met moontlike
… Lees meer

Wat is privaatreg?

Deur dr. Eugene Brink Privaatreg is 'n komplekse onderwerp waaroor baie geteoretiseer word maar wat nie op 'n eenvoudige wyse beskryf kan word nie. Die regsfakulteit aan die Universiteit van Kaapstad (UK) gee egter die volgende beknopte beskrywing van wat privaatreg, soms ook siviele reg genoem, behels: “Privaatreg fokus op die regsbelange van individue in die gemeenskap. Die hele privaatreg kan aan die konstitusie getoets word, met spesiale verwysing na die handves van menseregte. Daar word na die impak van die konstitusie op die Suid-Afrikaanse privaatreg as die ‘konstitusionalisering’ van hierdie regsgebied verwys.” Hulle gaan dan voort om sommige van
… Lees meer

Wat Suid-Afrikaanse prokureurs moet weet van adverteer op sosiale media

Deur Anja van den Berg Prokureurs was verbied om hul dienste te bemark. Tye het egter verander en wetgewing het saam daarmee verander. Die implementering van die Wet op Regspraktyk (Wet 28 van 2014) laat prokureurs toe om te adverteer en hul dienste te bemark. Soos uiteengesit in Staatskoerant no. 39740 (die “reëls), stipuleer die eenvormige reëls vir die prokureursprofessie hoe prokureurs moet optree met betrekking tot promosie en bemarking. Prokureurs mag nou die meeste massamediaplatforms gebruik, met inbegrip van televisie, radio en reklameborde – mits die advertensies aan die reëls voldoen. Maar wat van sosiale media? Inderdaad, sê die
… Lees meer

Prokureurs en moeilike kliënte

Deur Marli Naidoo Moelike kliënte is deel van hierdie professie. Mense kontak gewoonlik 'n prokureur wanneer hulle deur moeilike tye gaan of probleme ondervind waarmee hulle regshulp nodig het. Dit is dus te verstane dat sommige kliënte emosioneel en gestres sal wees. 'n Prokureur hoef nie almal wat by sy deur inloop as kliënt te aanvaar nie. Vra die kliënt uit oor vorige prokureurs wat hy gebruik het, hoekom hy nie meer van hulle dienste gebruik maak nie, wat hy van sy regsadviseur verwag, hoe hy verkies om te kommunikeer, ens. Daarna kan jy besluit of jy kans sien om
… Lees meer

Wedersydse verwagtinge tussen prokureur en kliënt

Deur Melodie Veldhuizen Jy het dalk eendag dringend regshulp nodig, moontlik om jou te help in 'n bestrede egskeidingsaak, of in die onderhandeling vir 'n kontrak vir jou besigheid, of omdat jy 'n aanrandingsaak teen iemand aanhangig wil maak. Die prokureur-kliënt-verhouding is 'n vennootskap en daarom is dit noodsaaklik dat jy die regte en verantwoordelike keuse uitoefen wanneer jy op 'n prokureur besluit. Vir 'n suksesvolle regsgeding en/of litigasie is wedersydse vertroue en realistiese verwagtinge noodsaaklik. Wat kan jy van jou prokureur verwag? Kommunikasie: Goeie kommunikasie begin reeds tydens die eerste konsultasie wanneer hy vir jou raad gee rakende jou
… Lees meer

Solidariteit se Regsgilde – Hlope nie geskik om regter te wees

Deur Reon Janse van Rensburg Reeds in 2008 het regters van die Konstitusionele Hof 'n klagte by die Regterlike Dienskommissie (RDK) ingedien dat regter John Hlope regter Bess Nkabinde en regter Chris Jafta genader het in 'n poging om hulle onregmatig te beïnvloed in 'n hangende saak teen Jacob Zuma en die maatskappy Thint. Die Regterlike Gedragstribunaal het korte mette gemaak van regter Hlope se poging om twee regters van die Konstitusionele Hof van meineed te beskuldig en het aanbeveel dat hy aangekla word van growwe wangedrag. Die tribunaal, wat uit regter Joop Labuschagne, regter Tati Makgoka en prokureur Nishani
… Lees meer

Solidariteit se Regsgilde gekant teen uitbreiding van pro bono-beleid

Deur Reon Janse van Rensburg Solidariteit se Regsgilde het gewaarsku dat die planne van die Regspraktisynsraad met die konsepkode vir die regsektor, wat tans onder bespreking is, bepalings bevat wat regspraktyke moontlik kan lamlê. Die Regspraktisynsraad stel met die nuwe konsepkode voor dat elke prokureur in 'n regspraktyk wat jaarliks 'n inkomste van tussen R3 miljoen en R15 miljoen genereer, 200 uur se verpligte pro bono-werk per jaar verrig om sy goeie reputasie by die Regspraktisynsraad in stand te behou. Daar word verder ook voorgestel dat praktyke wat jaarliks meer as R15 miljoen genereer, jaarliks 500 uur se pro bono-werk
… Lees meer

Openbare Beskermer of openbare bedreiger?

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)-gilde, het 'n blitsseminaar gehou na aanleiding van verskeie verdoemende hofbeslissings die afgelope paar maande teen die Openbare Beskermer, adv. Busisiwe Mkhwebane. Dit is ongewoon, ongewens en uiters kommerwekkend dat die Openbare Beskermer in haar termyn reeds vyf verdoemende hofbeslissings teen haar het waar haar integriteit en bevoegdheid regstreeks in twyfel getrek is deur die gemelde uitsprake. “Pertinente vrae oor die begrip en toepassing van die reg, en veral die geskiktheid van adv. Mkhwebane, is tans in die kollig. Daar is gevolglik versoek dat adv. Mkhwebane van die rol van advokate verwyder word. Daarom
… Lees meer

Artikels
Groot aanpassing aan die regsgraad na aanleiding van verslag Die Baccalaureus in Regte (LLB)-program, wat aan die land se universiteite onderrig word, gaan groot opknapping ondergaan nadat bevind is dat talle instellings afskeepwerk doen wanneer dit kom by aspekte soos kritiese denke.

In 'n onlangse verslag wat uitgereik is deur die Raad vir Hoëronderwys (RHO), die statutêre liggaam wat verantwoordelik is vir gehalteversekering, is uitgebreide veranderinge aanbeveel ten opsigte van die onderrig van LLB aan 17 universiteite.

Lees meer. Klik hier.


Dubbelstandaarde van die MRK en haatspraak “Versuim is een ding, maar die blatante skeeftrek van geregtigheid maak die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (MRK) juis sy eie grootste vyand – tot nadeel van die land en sy mense,” skryf Herman Toerien oor die MRK en die dubbele standaarde van sy bevindings in verband met haatspraak.

Lees meer. Klik hier.


Grondwethof-uitspraak lui 'n nuwe era van energieregulering in Suid-Afrika in ‘n Onlangse Grondwethof-uitspraak wat handel oor die land se energiereguleerder dui op 'n nuutgevonde bereidwilligheid van howe om die wyse waarop reguleerders pryse en tariewe vasstel, te betrag. Hierdie bykomende vlak van aanspreeklikheid kan slegs iets positief inhou vir groot nywerhede wat onderhewig is aan ekonomiese regulering.

Lees meer. Klik hier.


Storm wat rondom Openbare Beskermer woed, dui op stoerheid, nie 'n krisis Oënskynlik doeltreffende grondwetlike instellings kan maklik ondermyn word deur die optrede van diegene wat daarin dien. Indien dit nie reeds 'n gegewe was nie, het die Grondwethof se onlangse uitspraak in die Reserwebank-saak dié feit verhelder.

Lees meer. Klik hier.
Kontak Ons | Regslui
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
20 September 2021
Deur Essie Bester Die pandemie het 'n dramatiese impak op werkpraktyke in elke bedryf, en die regsbedryf is nie 'n uitsondering nie. Alhoewel regsfirmas 'n...

Lees meer >

10 Augustus 2021
Deur Essie Bester Wanneer 'n professionele sektor voor nuwe tegnologie te staan ​​kom, ontstaan ​​vrae oor hoe dit die daaglikse bedrywighede asook die loopbane van...

Lees meer >

2 Augustus 2021
Deur Melodie Veldhuizen Dit gebeur gereeld dat iemand, om watter rede ook al, nie sy skuld kan betaal nie en sy besittings dan teruggeneem word....

Lees meer >

11 Junie 2021
Deur Anja van den Berg Tye (en wette) het verander as dit kom by prokureurs wat hul dienste aanbied. Nie net word prokureurs toegelaat om...

Lees meer >