BEL ONS: 012 644 4300
Beroepsgilde vir Regslui Die Beroepsgilde vir Regslui is die beroepstuiste vir alle gegradueerdes in die regte – vanaf regstudente, klerke en regsadviseurs tot by prokureurs, advokate en regters – waar lede hul beroep veilig en voorspoedig kan beoefen. Dit is 'n gemeenskap wat geborgenheid in die beroep bevorder en só die regsberoep versterk en dien.

Die rol wat die Beroepsgilde vir Regslui vervul, is om as waghond op te tree ten opsigte van sake wat ons lede raak; die bevordering van Afrikaans as beroepstaal; die verlening van bystand aan studente en klerke om werk te vind en opleiding te ontvang; en die aanbieding van gereelde seminare oor temas wat betrekking het op die regsberoep. Gilde-lede het toegang tot die volgende:Kwaliteit klerke om in diens neem vir klerkskappe en vakansiewerk
Mentorskapsgeleenthede landswyd waar lede by mekaar kan raad kry
Die gilde dien as spreekbuis vir die beroep en lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor sake van belang
Toegang tot Afrikaanse wetgewing
Seminaar- en opleidingsgeleenthede
As Gilde-lid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.

*Bepalings en voorwaardes geld ►
Jaarkalender waarop S-leer se kursusdatums asook ander datums verskyn
s-leer S-leer is 'n trots Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-leer se programme vir persoonlike ontwikkeling te volg.

Gilde-lede kwalifiseer vir tot en met 40%-afslag op alle programme wat deur S-leer aangebied word.

Vir meer inligting, klik hier ►

Sertifikate vir Regsassistente Ons het bietjie gaan dink, hoe kan ons jou die beste toerus vir jou toekoms as akte-assistent? Die uitkoms? 'n Hernude opleidingsprogram vir aktesekretaresses en -assistente!

Jy kan nou kies tussen twee trajekte - een in Transportaktes en die ander in Verbande en die leer vlak vir vlak klim. Die vlakke bou op mekaar, wat beteken dat jy meer en meer bedrewe word soos jy die vlakke voltooi. Dit beteken ook dat vir elke volgende vlak wat jy wil voltooi, jy die ander vlakke in daardie trajek reeds moes gedoen het.

Vir meer inligting, klik hier ►

geskilbeslegtingsliggaam Die Beroepsgilde vir Professionele Regslui gaan 'n alternatiewe geskilbeslegtingsliggaam op die been bring wat daarop sal fokus om die nodige opleiding aan lede te bied om hul onderskeie gemeenskappe te dien. Dit is 'n unieke model waar die klem op bemagtiging op plaaslike vlak sal val om sake meer spoedig en bekostigbaar af te handel ten behoewe van prokureurs en kliënte.

Nuus
Tien wenke vir 'n werk-lewe-balans vir regslui

'n Werk-lewe-balans is 'n groot uitdaging in alle beroepe. Dit is selfs onder die beste omstandighede 'n uitdaging om 'n gesonde werk-lewe-balans te bewerkstellig, maar dit word selfs belangriker in tye van ekonomiese stagnasie en onsekerheid. Die pandemie het baie afleggings en salarisverminderings veroorsaak. Mense werk langer ure en probeer hulself bewys as belangrike werknemers. Tegnologie maak dit ook nie makliker om ná werk af te skakel nie, wat net meer stres veroorsaak. Die dae toe jy by die kantoor kon wegry en jou werk daar los, is lankal iets van die verlede. 'n Toenemende persentasie beroepsmense voel oorweldig, gefrustreerd
… Lees meer

Loopbaanvaardighede wat ’n siviele litigasieprokureur benodig

Deur Essie Bester ’n Litigasieprokureur verteenwoordig jou belange beide binne en buite die hof in regsaksies wat jy neem en dié wat teen jou ingedien word. Hierdie prokureurs spesialiseer in die verskaffing van ondersteuning aan eisers en verweerders in siviele en kriminele sake. Daar word soms na litigasieprokureurs verwys as verhoorprokureurs vanweë hul gereelde verskynings in die hof. Sommige van die mees algemene gebiede waarin siviele litigasiesake aanhangig gemaak kan word, sluit die volgende in: padverkeersongelukke, gly- en val-ongelukke, mediese nalatigheid en foutiewe produkte. Om as ‘n toegelate prokureur (dit wil sê ‘n prokureur wat op die rol van die
… Lees meer

Vreedsame konflikhantering tussen prokureurs

Deur Melodie Veldhuizen Hoewel regslui se hooftaak is om hul kliënte se regsake te behartig en konflik tussen onderskeie partye te probeer besleg, gebeur dit soms dat daar konflik tussen kollegas ontstaan. Daniël Eloff, 'n direkteur by Hurter Spies Prokureurs, gesels met ons oor sinvolle konflikhantering tussen prokureurs. Watter situasies in die regsberoep kan moontlik aanleiding gee tot ‘konflik’ tussen kollegas? “Die grootste bron van konflik tussen kollegas is eerstens wanneer een van die partye oneerlik is tydens enige verrigtinge en tweedens indien 'n teenkant nie kollegiaal met jou te werk gaan nie. Alhoewel hofsake vir kliënte verskriklik emosioneel en
… Lees meer

Regspraktykraad: Provinsiale verkiesings vir nuwe raad van stapel gestuur

Deur Reon Janse van Rensburg Die Regspraktykraad het in Oktober verlede jaar aangekondig dat die ampstermyn van die huidige raadslede verstryk het, en dat daar in 2022 'n verkiesing in elke provinsie sal plaasvind om 'n nuwe raad te verkies. Volgens die Regspraktykraad sal die verkiesingprosedures wat gevolg word, in lyn wees met regulasie 2 van die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 109(1)(a) van die Wet op Regspraktyk (Nr. 28 van 2014). Ingevolge regulasie 2(3)(a) mag slegs prokureurs en advokate wat toegelaat is om te praktiseer tot die raad genomineer word. Prokureurs mag slegs deur prokureurs benoem word en advokate mag
… Lees meer

Regsgeleerde as Mev Heelal Suid-Afrika gekroon

Deur Reon Janse van Rensburg Die meeste mense is daarmee tevrede wanneer hul modelloopbaan op 'n dag skielik tot stilstand kom wanneer hul ma’s besef dat hulle (die ma’s) dalk die enigstes is wat dink dat hulle kindertjies mooier as mooi is en dalk nie die koerante se babakompetisies gaan wen nie. Skoonheid en die glans wat soms daarmee gepaard gaan, is nie vir ons almal beskore nie. Dus span ons maar ons breinkrag in om ons eie glanswêreld te skep. Daar is egter sommiges onder ons wat oor skoonheid en breinkrag beskik en die beste van altwee wêrelde kan
… Lees meer

Ambagte

Sluit aan in 1 minuut Voltooi die volgende vorm om binne een minuut by die vakbond Solidariteit aan te sluit.  Solidariteit-lidmaatskap kos R156 per maand. Lees hier meer oor die voordele van lidmaatskap. Vir navrae, stuur ‘n e-pos aan diens@solidariteit.co.za 1 minuut aansluiting – Vol Name & Surname * Date of birth * Mobile phone number * Email address * When should we call you? * Wanneer moet ons u skakel? 07:00 – 08:00 08:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:30 Occupation * Validate If you are human, leave this field blank. STUUR Sluit aan in 1 minuut
… Lees meer

Malema en Mpofu in voorste linie in aanval op SA regbank

Deur Reon Janse van Rensburg Die burgerlike organisasie Freedom Under Law het onlangs sy besorgdheid uitgespreek oor die EFF-leier, Julius Malema en adv. Dali Mpofu se deelname aan die proses om 'n nuwe hoofregter aan te stel. Die proses om die land se hoofregter aan te stel, het verlede jaar begin en die uiteindelike besluit berus by pres. Cyril Ramaphosa nadat die Regterlike Dienskommissie (RDK) 'n aanbeveling gemaak het. Die RDK-paneel het gedurende die eerste week van Februarie onderhoude met senior regters wat op die kortlys vir die pos was, gevoer. Die kortlys het bestaan uit waarnemende hoofregter Raymond Zondo,
… Lees meer

Prokureurs en sekondêre trauma

Deur Marli Naidoo Sekondêre trauma, of deernismoegheid, is 'n traumaproses wat mettertyd plaasvind wanneer 'n individu indirek blootgestel word aan die lyding van ander vir wie hulle verantwoordelik voel. Hierdie toestand boots posttraumatiese stresversteuring na en kom algemeen onder die helpende beroepe voor. Dit is alombekend dat mediese personeel en maatskaplike werkers deur tweedehandse trauma geaffekteer kan word. Ons is egter nie gewoond aan die idee dat prokureurs daaronder kan lei nie. Prokureurs word gesien as mense wat die harde feite, reëls, wette en papierwerk hanteer. Ons vergeet egter dat hulle daagliks met mense werk wat deur die lewe verweer
… Lees meer

Kommunikasie en bemarking

Sluit aan in 1 minuut Voltooi die volgende vorm om binne een minuut by die vakbond Solidariteit aan te sluit.  Solidariteit-lidmaatskap kos R156 per maand. Lees hier meer oor die voordele van lidmaatskap. Vir navrae, stuur ‘n e-pos aan diens@solidariteit.co.za 1 minuut aansluiting – Vol Naam & Van * Geboortedatum * Selnommer * E-posadres * Wanneer moetons u skakel? * Wanneer moet ons u skakel? 07:00 – 08:00 08:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:30 Beroep * Valideer * If you are human, leave this field blank. STUUR Sluit aan in 1 minuut Voltooi die volgende vorm om
… Lees meer

Grondeienaars moet toegelaat word om hul grond terug te neem

Deur Reon Janse van Rensburg Die regerende ANC het in Desember 2017 die besluit geneem om die Grondwet te verander om onteiening sonder vergoeding uitdruklik toe te laat. Wetgewers het sedertdien beraadslaag oor hoe die veranderinge aangebring moet word en verskeie organisasies, onder meer die Solidariteit Beweging, staan die voorstel met alle mag teen omdat dit nie slegs die ekonomie sal verwoes en buitelandse beleggers sal afskrik nie, maar ook omdat dit grondeienaars se reg is dat grond nie sonder vergoeding van hulle afgeneem mag word nie. Onwettige grondgrype is aan die toeneem in Suid-Afrika weens verskeie faktore soos die
… Lees meer

Openbare Beskermer of openbare bedreiger?

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)-gilde, het 'n blitsseminaar gehou na aanleiding van verskeie verdoemende hofbeslissings die afgelope paar maande teen die Openbare Beskermer, adv. Busisiwe Mkhwebane. Dit is ongewoon, ongewens en uiters kommerwekkend dat die Openbare Beskermer in haar termyn reeds vyf verdoemende hofbeslissings teen haar het waar haar integriteit en bevoegdheid regstreeks in twyfel getrek is deur die gemelde uitsprake. “Pertinente vrae oor die begrip en toepassing van die reg, en veral die geskiktheid van adv. Mkhwebane, is tans in die kollig. Daar is gevolglik versoek dat adv. Mkhwebane van die rol van advokate verwyder word. Daarom
… Lees meer

Artikels
Groot aanpassing aan die regsgraad na aanleiding van verslag Die Baccalaureus in Regte (LLB)-program, wat aan die land se universiteite onderrig word, gaan groot opknapping ondergaan nadat bevind is dat talle instellings afskeepwerk doen wanneer dit kom by aspekte soos kritiese denke.

In 'n onlangse verslag wat uitgereik is deur die Raad vir Hoëronderwys (RHO), die statutêre liggaam wat verantwoordelik is vir gehalteversekering, is uitgebreide veranderinge aanbeveel ten opsigte van die onderrig van LLB aan 17 universiteite.

Lees meer. Klik hier.


Dubbelstandaarde van die MRK en haatspraak “Versuim is een ding, maar die blatante skeeftrek van geregtigheid maak die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (MRK) juis sy eie grootste vyand – tot nadeel van die land en sy mense,” skryf Herman Toerien oor die MRK en die dubbele standaarde van sy bevindings in verband met haatspraak.

Lees meer. Klik hier.


Grondwethof-uitspraak lui 'n nuwe era van energieregulering in Suid-Afrika in ‘n Onlangse Grondwethof-uitspraak wat handel oor die land se energiereguleerder dui op 'n nuutgevonde bereidwilligheid van howe om die wyse waarop reguleerders pryse en tariewe vasstel, te betrag. Hierdie bykomende vlak van aanspreeklikheid kan slegs iets positief inhou vir groot nywerhede wat onderhewig is aan ekonomiese regulering.

Lees meer. Klik hier.


Storm wat rondom Openbare Beskermer woed, dui op stoerheid, nie 'n krisis Oënskynlik doeltreffende grondwetlike instellings kan maklik ondermyn word deur die optrede van diegene wat daarin dien. Indien dit nie reeds 'n gegewe was nie, het die Grondwethof se onlangse uitspraak in die Reserwebank-saak dié feit verhelder.

Lees meer. Klik hier.
Kontak Ons | Regslui
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
23 Junie 2022
'n Werk-lewe-balans is 'n groot uitdaging in alle beroepe. Dit is selfs onder die beste omstandighede 'n uitdaging om 'n gesonde werk-lewe-balans te bewerkstellig, maar...

Lees meer >

4 Mei 2022
Deur Essie Bester ’n Litigasieprokureur verteenwoordig jou belange beide binne en buite die hof in regsaksies wat jy neem en dié wat teen jou ingedien...

Lees meer >

8 April 2022
Deur Melodie Veldhuizen Hoewel regslui se hooftaak is om hul kliënte se regsake te behartig en konflik tussen onderskeie partye te probeer besleg, gebeur dit...

Lees meer >

25 Februarie 2022
Deur Reon Janse van Rensburg Die Regspraktykraad het in Oktober verlede jaar aangekondig dat die ampstermyn van die huidige raadslede verstryk het, en dat daar...

Lees meer >