BEL ONS: 012 644 4300
Beroepsgilde vir Regslui Die Beroepsgilde vir Regslui is die beroepstuiste vir alle gegradueerdes in die regte – vanaf regstudente, klerke en regsadviseurs tot by prokureurs, advokate en regters – waar lede hul beroep veilig en voorspoedig kan beoefen. Dit is 'n gemeenskap wat geborgenheid in die beroep bevorder en só die regsberoep versterk en dien.

Die rol wat die Beroepsgilde vir Regslui vervul, is om as waghond op te tree ten opsigte van sake wat ons lede raak; die bevordering van Afrikaans as beroepstaal; die verlening van bystand aan studente en klerke om werk te vind en opleiding te ontvang; en die aanbieding van gereelde seminare oor temas wat betrekking het op die regsberoep. Gilde-lede het toegang tot die volgende:Kwaliteit klerke om in diens neem vir klerkskappe en vakansiewerk
Mentorskapsgeleenthede landswyd waar lede by mekaar kan raad kry
Die gilde dien as spreekbuis vir die beroep en lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor sake van belang
Toegang tot Afrikaanse wetgewing
Seminaar- en opleidingsgeleenthede
As Gilde-lid is jy deel van Solidariteit en kwalifiseer jy dus vir alle vakbondvoordele wat ons bied.

*Bepalings en voorwaardes geld ►
Jaarkalender waarop S-leer se kursusdatums asook ander datums verskyn
s-leer S-leer is 'n trots Afrikaanse opleidingsinstelling waar jy jou punte vir voortgesette opleiding (VPO) kan bekom om jou registrasie by jou professionele vereniging te behou. Jy kan ook jou professionele en persoonlike kennis verbreed deur S-leer se programme vir persoonlike ontwikkeling te volg.

Gilde-lede kwalifiseer vir tot en met 40%-afslag op alle programme wat deur S-leer aangebied word.

Vir meer inligting, klik hier ►

Sertifikate vir Regsassistente Ons het bietjie gaan dink, hoe kan ons jou die beste toerus vir jou toekoms as akte-assistent? Die uitkoms? 'n Hernude opleidingsprogram vir aktesekretaresses en -assistente!

Jy kan nou kies tussen twee trajekte - een in Transportaktes en die ander in Verbande en die leer vlak vir vlak klim. Die vlakke bou op mekaar, wat beteken dat jy meer en meer bedrewe word soos jy die vlakke voltooi. Dit beteken ook dat vir elke volgende vlak wat jy wil voltooi, jy die ander vlakke in daardie trajek reeds moes gedoen het.

Vir meer inligting, klik hier ►

geskilbeslegtingsliggaam Die Beroepsgilde vir Professionele Regslui gaan 'n alternatiewe geskilbeslegtingsliggaam op die been bring wat daarop sal fokus om die nodige opleiding aan lede te bied om hul onderskeie gemeenskappe te dien. Dit is 'n unieke model waar die klem op bemagtiging op plaaslike vlak sal val om sake meer spoedig en bekostigbaar af te handel ten behoewe van prokureurs en kliënte.

Nuus
Grondeienaars moet toegelaat word om hul grond terug te neem

Deur Reon Janse van Rensburg Die regerende ANC het in Desember 2017 die besluit geneem om die Grondwet te verander om onteiening sonder vergoeding uitdruklik toe te laat. Wetgewers het sedertdien beraadslaag oor hoe die veranderinge aangebring moet word en verskeie organisasies, onder meer die Solidariteit Beweging, staan die voorstel met alle mag teen omdat dit nie slegs die ekonomie sal verwoes en buitelandse beleggers sal afskrik nie, maar ook omdat dit grondeienaars se reg is dat grond nie sonder vergoeding van hulle afgeneem mag word nie. Onwettige grondgrype is aan die toeneem in Suid-Afrika weens verskeie faktore soos die
… Lees meer

Die stand van die Suid-Afrikaanse regslui-landskap – 2016 vs. 2021

Deur Reon Janse van Rensburg In 2016 het LexisNexis en die Regsvereniging van Suid-Afrika saamgewerk aan 'n liggaam van navorsing om te verstaan hoe die regslui-landskap sedert 2008, waartydens 'n aanvanklike studie onderneem is, verander het. 'n Gereelde ontleding van die regsberoep is in die vooruitsig gestel met die voorneme om 'n hersiening van die regspraktyk te ontwikkel en om die veranderinge en noemenswaardige neigings wat in die bedryf voorkom, te monitor. Die vorige verslag is in 2016 gepubliseer, waarna 'n nuwe verslag vanjaar gepubliseer is wat interessante en belangrike bevindings opgelewer het. Die regsverslag van 2021 bied 'n oomblik-in-tyd
… Lees meer

Die sprong van prokureur na entrepreneur – Maak jouself só gereed

Deur Reon Janse van Rensburg Jy het jouself nou al telkemale in, en weer uit hierdie besluit uitgepraat. Jy het die kennis en is slaggereed om jou eie regsfirma se deure oop te maak. Dalk het jou kollegas jou teen sekere slaggate gewaarsku en lê jy snags wakker met jou kop vol idees oor wat jy jou kliënte gaan bied, wat ander firmas nie doen nie, en waarop jy kan verbeter. Jy is 'n professionele opgeleide prokureur, advokaat of regskenner, maar die rol van entrepreneur is totaal en al nuut vir jou en daarom maal al die onsekerhede in jou
… Lees meer

Regsassistente: 'n Essensiële deel van die regsberoep

Deur dr.Eugene Brink Volges die Merriam-Webster-woordeboek beteken die woord para “nou verwant aan”. Versover dit die term “regsassistent” aangaan, beteken dit “van, met betrekking tot, of 'n paraprofessionele persoon wat 'n prokureur help”. Hierdie beskrywings kry veral betekenis wanneer 'n regsassistent se pligte van nader  bekyk word. Hoewel regsassistente in die streng sin van die woord nie prokureurs is nie, verrig hulle baie van noodsaaklike take wat deel van die regsberoep is. Wat is 'n regsassistent? Kim Willemse van die South African School of Paralegal Studies, sê 'n regsassistent het kennis van die wet en kan onafhanklik as 'n regsassistent
… Lees meer

Benut jou tyd en geld met hiérdie eerste vir regslui in Suid-Afrika

As 'n regspraktisyn is jy voortdurend onder druk om regsdokumente so vinnig en doeltreffend as moontlik op te stel sonder om afbreuk aan die akkuraatheid daarvan te doen, maar dit was voorheen nog nooit so maklik soos nou om regsdokumente op te stel nie. Lexis® Check, 'n onafhanklike Microsoft® Word-instrument, is die eerste van sy soort in Suid-Afrika waarmee jy met selfvertroue akkurate, duidelike en foutlose regsdokumente kan opstel. Van argumenthoofde tot pleitstukke of menings, kan jy verseker wees dat die wetgewing en die regspraakverwysings, wat jy gebruik het, akkuraat, doelgerig en op datum is. Volgens die webblad, Go Legal,
… Lees meer

Solidariteit se Regsgilde bekommerd oor implikasies van kuberaanval op Departement van Justisie

Deur Reon Janse van Rensburg Die Departement van Justisie het in September vanjaar 'n kuberaanval beleef wat nie slegs daartoe gelei het dat sommige dienste geraak is nie, maar ook dat minstens 1 200 lêers met die name, bankbesonderhede en kontakbesonderhede van mense wat persoonlike inligting by die departement ingedien het, moontlik tydens die aanval in gedrang gekom het. Die kuberaanval kom slegs enkele maande nadat die staatshawensoperateur, Transnet, se bedrywighede deur 'n kuberaanval lamgelê is, wat daartoe gelei het dat die invoer en uitvoer van produkte in en uit Suid-Afrika byna tot stilstand gebring is. Die kuberaanval by die departement
… Lees meer

Toegang tot die regsberoep hoef nie 'n hoofpyn te wees nie

'n Beroep in die regsbedryf is 'n droom wat 'n hele paar jongmense al van kindsbeen af koester, maar min weet dat die pad na daardie droom toe met draaie en kronkels gevul sal wees. Ongelukkig dra die pandemie nog 'n swaarder las tot hierdie kronkelpad by, met dié dat aspirantprokureurs wat klerkskappe moet doen, heelwat minder in diens geneem kan word omdat besighede tans ernstige uitdagings beleef. Dit is maar een van vele voorbeelde wat mense van die beroep vervreem nog voordat hulle dit ordentlik kon betree. Toegang is daarom van kardinale belang, want anders verloor ons goeie regslui
… Lees meer

Die langtermyngevolge van Covid op die regsbedryf

Deur Essie Bester Die pandemie het 'n dramatiese impak op werkpraktyke in elke bedryf, en die regsbedryf is nie 'n uitsondering nie. Alhoewel regsfirmas 'n hoër as verwagte inkomste aangemeld het tydens die krisistyd – prokureursfirmas neig om afswaaie beter te hanteer as die algemene ekonomie – beteken dit nie dat hulle die behoefte om veerkragtig te wees en vinnig te reageer ontsnap het nie. Weens die pandemie moes regsfirmas en regsafdelings noodgedwonge oorskakel na afstandswerk – iets wat die aanvaarding van tegnologie in die hele sektor versnel het. Die volgende is die menings van regskenners oor wat die langtermyngevolge
… Lees meer

Kunsmatige intelligensie: Wat hou dit vir regsfirmas in?

Deur Essie Bester Wanneer 'n professionele sektor voor nuwe tegnologie te staan ​​kom, ontstaan ​​vrae oor hoe dit die daaglikse bedrywighede asook die loopbane van diegene wat daardie beroep beoefen, sal ontwrig. Prokureurs en die regsberoep is nie 'n uitsondering nie. Die koms van gevorderde robotika en kunsmatige intelligensie is 'n spelveranderaar en vir baie lei dit tot 'n mate van vrees. Die Wêreldbank se wêreldontwikkelingsverslag (2019) het egter tot 'n interessante gevolgtrekking gekom. “Vrees dat robotte die werk van mense sal wegneem is ongegrond. Innovasie skep in totaal meer nuwe bedrywe en werk as wat dit wegneem.” Die boodskap
… Lees meer

Wat behels die werk van ‘n balju?

Deur Melodie Veldhuizen Dit gebeur gereeld dat iemand, om watter rede ook al, nie sy skuld kan betaal nie en sy besittings dan teruggeneem word. Die beslaglegging is die taak van 'n balju. Wie is die balju? Die balju is ’n onpartydige en onafhanklike amptenaar van die Hof, wat deur die Minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling aangestel word. Wat is die pligte van ’n balju? Die balju of adjunk-balju moet alle dokumente wat deur die Hof uitgereik word, beteken en uitvoer. Dit sluit dagvaardings, kennisgewings, lasbriewe of hofbevele in. Wie reguleer die balju se optrede? Die Suid-Afrikaanse Raad vir
… Lees meer

Openbare Beskermer of openbare bedreiger?

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)-gilde, het 'n blitsseminaar gehou na aanleiding van verskeie verdoemende hofbeslissings die afgelope paar maande teen die Openbare Beskermer, adv. Busisiwe Mkhwebane. Dit is ongewoon, ongewens en uiters kommerwekkend dat die Openbare Beskermer in haar termyn reeds vyf verdoemende hofbeslissings teen haar het waar haar integriteit en bevoegdheid regstreeks in twyfel getrek is deur die gemelde uitsprake. “Pertinente vrae oor die begrip en toepassing van die reg, en veral die geskiktheid van adv. Mkhwebane, is tans in die kollig. Daar is gevolglik versoek dat adv. Mkhwebane van die rol van advokate verwyder word. Daarom
… Lees meer

Artikels
Groot aanpassing aan die regsgraad na aanleiding van verslag Die Baccalaureus in Regte (LLB)-program, wat aan die land se universiteite onderrig word, gaan groot opknapping ondergaan nadat bevind is dat talle instellings afskeepwerk doen wanneer dit kom by aspekte soos kritiese denke.

In 'n onlangse verslag wat uitgereik is deur die Raad vir Hoëronderwys (RHO), die statutêre liggaam wat verantwoordelik is vir gehalteversekering, is uitgebreide veranderinge aanbeveel ten opsigte van die onderrig van LLB aan 17 universiteite.

Lees meer. Klik hier.


Dubbelstandaarde van die MRK en haatspraak “Versuim is een ding, maar die blatante skeeftrek van geregtigheid maak die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (MRK) juis sy eie grootste vyand – tot nadeel van die land en sy mense,” skryf Herman Toerien oor die MRK en die dubbele standaarde van sy bevindings in verband met haatspraak.

Lees meer. Klik hier.


Grondwethof-uitspraak lui 'n nuwe era van energieregulering in Suid-Afrika in ‘n Onlangse Grondwethof-uitspraak wat handel oor die land se energiereguleerder dui op 'n nuutgevonde bereidwilligheid van howe om die wyse waarop reguleerders pryse en tariewe vasstel, te betrag. Hierdie bykomende vlak van aanspreeklikheid kan slegs iets positief inhou vir groot nywerhede wat onderhewig is aan ekonomiese regulering.

Lees meer. Klik hier.


Storm wat rondom Openbare Beskermer woed, dui op stoerheid, nie 'n krisis Oënskynlik doeltreffende grondwetlike instellings kan maklik ondermyn word deur die optrede van diegene wat daarin dien. Indien dit nie reeds 'n gegewe was nie, het die Grondwethof se onlangse uitspraak in die Reserwebank-saak dié feit verhelder.

Lees meer. Klik hier.
Kontak Ons | Regslui
SKAKEL ONS: | CALL US:
Dienssentrum:
0861 25 24 23
MENTORSKAP

Solidariteit se mentorskapblad is hier as hulpmiddel vir jou. Mentorskappe is daar om leiding en advies te bied en Solidariteit glo vas in die waarde van leiding wat sy mense vir mekaar kan bied. Hier by Solidariteit poog ons om gedurig voor die golf van ontwikkeling te wees en daarom het ons hierdie blad gestig. Indien jy ’n leerling is en graag deur ’n mentor gelei wil word kan jy hier met verskeie mentors in jou spesifieke beroepsrigting in kontak kom. Jy kan egter ook as mentor optree vir ander in jou beroep. Besoek gerus die mentorskapblad en begin jou reis as mentor of leerling. Klik hier.

BEROEPGILDES-NUUS
15 November 2021
Deur Reon Janse van Rensburg Die regerende ANC het in Desember 2017 die besluit geneem om die Grondwet te verander om onteiening sonder vergoeding uitdruklik...

Lees meer >

10 November 2021
Deur Reon Janse van Rensburg In 2016 het LexisNexis en die Regsvereniging van Suid-Afrika saamgewerk aan 'n liggaam van navorsing om te verstaan hoe die...

Lees meer >

5 November 2021
Deur Reon Janse van Rensburg Jy het jouself nou al telkemale in, en weer uit hierdie besluit uitgepraat. Jy het die kennis en is slaggereed...

Lees meer >

2 November 2021
Deur dr.Eugene Brink Volges die Merriam-Webster-woordeboek beteken die woord para “nou verwant aan”. Versover dit die term “regsassistent” aangaan, beteken dit “van, met betrekking tot,...

Lees meer >