BEL ONS: 012 644 4300
VERPLEEGGILDE VRAE WAT DIKWELS GEVRA WORD

1.Hoekom moet ek indemniteitsversekering hê?

Indemniteitsversekering word deur wetgewing en werkgewers vereis en is daar vir jou beskerming.

2.Hoeveel kos indemniteitsdekking?

Premies is jaarliks betaalbaar en moet elke 12 maande hernu word. Jou dekking is dus vir 12 maande geldig en word jaarliks hernu in dieselfde maand as wat jy dekking uitgeneem het. Huidige premies:

Kategorie Premie ***
Geregistreerde verpleegkundiges R275 per jaar
Geregistreerde verpleegkundiges Insluitend Herinstelling1 R300 per jaar
Studenteverpleegkundiges R225 per jaar
Studenteverpleegkundiges Insluitend Herinstelling 1 R300 per jaar
Bybetaling R2 500
TOTALE BEDRAG WAARVOOR VERSEKER2 R7 500 000

1Herinstelling is wanneer jy die volle versekeringsbedrag uitgeput het binne die dekkingstydperk.

*Pryse onderhewig aan veranderinge deur versekeraar.

Dekking wat jy met hierdie polis ontvang, sluit in:2

Limiet Dekking
Mediese wanpraktyk Altesaam
R7 500 000
Laster
Afloopdekking
Professionele indemniteit
Dokumente
Skending van vertroulikheid
HPCSA

3.Ek is nie 'n verpleegkundige nie, maar werk by die hospitaal.
Het ek indemniteitsversekering nodig?

Slegs praktiserende verpleegkundiges het hierdie spesifieke professionele indemniteitsproduk nodig.

4.Watter dokumentasie word benodig om vir indemniteitsversekering aansoek te doen?

Vul die aansoekvorm in en e-pos dit na: solidariteit@maplegroup.co.za. Die makelaar sal die aansoekvorm prosesseer en jou kontak vir enige stawende dokumentasie indien nodig.

5.Hoe lank is indemniteitsversekering geldig?

Indemniteitsversekering is 12 maande geldig en jaarliks hernubaar.

6.Wat beteken "terugwerkende" versekering?

"Terugwerkende" versekering bied dekking vir enige eisoorsake wat onbekend is aan jou wat plaasgevind het tot drie jaar voor die nuwe versekeringstydperk.

7.Wat word deur my polis gedek?

Die polis dek jou vir ’n skending van jou professionele plig, skending van ’n geïmpliseerde waarborg van gesag, laster/injuria asook liggaamlike besering wat jy vir ’n pasiënt veroorsaak deur enige nalatige handeling, fout of weglating terwyl jy gesondheidsorgdienste lewer. Raadpleeg die polisbewoording vir die presiese dekking wat verskaf word en alle tersaaklike uitsluitings.

8.Wat word nie deur my indemniteitspolis gedek nie?

Arbeidsaangeleenthede, fiktiewe eise en normale werkgeweraangeleenthede word nie deur jou polis gedek nie. Enige kriminele aksies en skade wat willens en wetens aangerig is, kan nie deur hierdie dekking geëis word nie. Vir Solidariteit-voordele, klik hier.

9.Wat is die proses as ek indemniteit wil eis?

Stuur ‘n e-pos aan gildes@solidariteit.co.za en 'n makelaar sal jou deur die eisproses lei.

10.Watter dokumentasie het ek alles nodig indien ek 'n eis wil indien?

Geen dokumentasie word benodig vir 'n eis nie. Eise word aangemeld deur 'n dagvaarding wat op jou as verpleegkundige beteken is. Daarna sal alle ander relevante dokumentasie versoek word. Vir navrae e-pos gildes@solidariteit.co.za.
Baie belangrik: Moet nooit onder enige omstandighede skuld erken nie. Praat eers met ons regsverteenwoordiger.

11.As daar 'n insident is, wat maak ek?

Rapporteer die insident by gildes@solidariteit.co.za ongeag hoe gering ook al. Stel 'n beëdigde verklaring op en stuur deur aan die makelaar sodat dit in jou lêer geplaas kan word.

12.Geld my versekering as ek hulp verleen terwyl ek nie aan diens is nie?

Ja. Indien jy bystand lewer by ’n mediese noodgeval, ongelukstoneel of ramp en dit val buite jou werkure, sal die polis jou dek.

13.Geld my versekering vir werk oorsee?

Nee. Die wetgewing verskil van land tot land en kan gevolglik nie internasionaal van toepassing wees nie. Dekking word outomaties gestaak sodra jy die land verlaat om êrens anders te gaan woon of werk.

14.Kan ek my premie maandeliks betaal?

Nee. Dit is 'n jaarlikse polis met 'n eenmalige betaling.

15.Kan ek by verskillende instansies werk met my indemniteit?

Ja. Die indemniteit is aan die persoon gekoppel en nie aan die instansie waar jy werk nie.

16.Ek was 'n verloskundige, maar praktiseer nou slegs as algemene verpleegkundige.
Kan ek my indemniteit aanpas?

Ja, jy kan jou dekking verander na die gewone verpleegkundepremie toe maar "terugwerkende" versekering sal nie ingesluit word nie

17.Ek gaan die professie verlaat, hoe maak ek nou?

Ons beveel aan dat jy dekking uitneem vir enige eise wat dalk opduik vir drie jaar nadat jy die professie verlaat het. Kontak gerus solidariteit@maplegroup.co.za om vir jou die prosedures vir “afloopdekking” te verduidelik.

18.Ek het reeds dekking by die hospitaal waar ek werk, het ek dus addisionele
dekking nodig?

Ons polis verskaf addisionele dekking wat tans nie in jou hospitaalpolis gedek word nie. Jou hospitaalpolis dek jou ook net vir insidente wat in die hospitaal plaasvind, en nie vir insidente waar jy nie aan diens was nie.

19.Hoe beskerm ek myself?

  • Moet nooit skuld erken nie, praat eers met die makelaar of regsverteenwoordiger.
  • Vul jou pasiëntregister volledig in. Hierdie dokument is die eerste dokument wat in enige eis nagegaan word en dien as bewysstuk.
  • Moenie meer ure werk as wat jy moet nie. Bly binne die raamwerk van die wet. Indien nie, loop jy die risiko dat te veel ure jou kanse vir ‘n positiewe uitkoms kan belemmer en gevolglik gaan jy self aanspreeklikheid moet aanvaar.

20.Wie is die onderskrywer van die Indemniteitsversekering vir Verpleegkundiges wat deur
Solidariteit beding is?

Nurselnsure is 'n produk wat in samewerking met Camargue Underwriting Managers (Edms) Bpk ontwikkel is en bemark word deur Maple Group (Edms) Bpk, 'n gemagtigde finansiëlediensverskaffer, FSP-nommer 49025. Tel: +27 87 940 0076. Web: www.maplegroup.co.za. E-pos: admin@maplegroup. Adres: 1ste Vloer, Westwoodgebou, 6de Straat 57, Hyde Park, Johannesburg. Posadres: Posbus 55564, Northlands, 2116.
Onderskrywer: Camargue Underwriting Managers (Edms) Bpk (FSP 6344)
Versekeraar: Compass Insurance Company Bpk (FSP 12148)

BEROEPGILDES-NUUS
22 November 2019
Deur Luisa van der Linde Inleiding Die bekende verpleegster Florence Nightingale het gesê: “Die heel eerste vereiste in 'n hospitaal is dat dit die sieke...

Lees meer >

20 September 2019
Deur Luisa van der Linde Die eerste dag wat jy by die verpleegkollege ingestap het, was die prentjie van verpleegster-wees dalk een van pille en...

Lees meer >

18 September 2019
  Verpleegkunde is ’n beroep vir mense met passie en ’n wil om ander te help en diensbaar te wees. Goeie verpleegkundiges is baie vaardig...

Lees meer >

26 Augustus 2019
Ons waardeer julle onbeskryflik baie, al sê ons dit nie. Julle is in beheer van ons kosbaarste besittings, en ons nie. Ons is angstig, bang,...

Lees meer >