BEL ONS: 012 644 4300
WIE EN WAT IS SOLIDARITEIT-GILDES? Solidariteit Gildes het ten doel om 'n daadwerklike verskil in die professionele gemeenskap te maak, deur mense van 'n betrokke beroep as gemeenskap saam te snoer. Ons bied elke werknemer die geleentheid om kollektief betrokke te raak by die behoud, uitbou en volhoubaarheid van hul betrokke beroep. Gemeenskaplike waardes gee aan elke gildelid iets om in te glo, asook 'n platform om terug te ploeg en kennis te deel deur netwerkgeleenthede, werkskepping of mentorskap.

Tradisioneel was mense wat aan gildes behoort het trotse mense wat jaloers gewaak het oor hul werk. Almal in die gilde het na uitnemendheid gestreef en wou meesters in hul nerings wees. Die Solidariteit Beroepsgilde is ook 'n tuiskomplek vir professionele mense, en in onseker ekonomiese en politieke tye bied dit 'n veilige tuiste binne hul loopbaanveld.

Gildelede is lede van Solidariteit, wat toegang het tot bykomende voordele uniek aan die spesifieke beroepsgilde wat op die professie betrekking het.
10 REDES HOEKOM DIE GILDE JOU PROFESSIONELE VERENIGING IS:

Staan saam as 'n kollektiewe groep teen kwessies wat 'n impak op werkveiligheid en die bedryf het.

Deel jou kennis en vaardigheid deur as mentor te registreer, of deur deel te neem aan persoonlike ontwikkelingsprogramme wat deur die gilde beskikbaar is.

Gildelede is trots deel van die beroepsgemeenskap, en is gedrewe om hulself te ontwikkel. Gildelede het hoë etiese waardes, is hardwerkend en lojaal aan hul beroep.

Jou gildeblad en nuusbrief bevat interessante artikels en navorsing wat jou op hoogte hou van nuus binne jou beroep.

Bekom VPO-punte waar van toepassing deur seminare en opleidingsprogramme by te woon by S-Leer, of studeer verder deur Sol-Tech of Akademia. E-leer-modules is aanlyn beskikbaar.

Verbreed jou kennis en vaardighede deur opleidings- en ontwikkelingsprogramme by te woon. Neem deel aan gesprekke wat die bedryf beïnvloed.

Raak betrokke en verleen jou steun in die oplossing van bedryfspesifieke probleme. Innovasie en unieke idees word aangemoedig.

Vorm 'n netwerk met ander individue in jou beroep, ondersteun mekaar of speel 'n rol as mentor vir jongmense wat die beroep wil betree of onlangs betree het. Leer ook van ander meesters in jou beroep.

Die gilde is 'n beroepsgemeenskap waar ons mekaar ondersteun en help. Kry hulp, raad en ondersteuning van mense wat jou uitdagings verstaan.

Maak 'n verskil in die lewe van 'n jongmens wat tot die beroep wil toetree deur een van Solidariteit se studiefondse te ondersteun, of neem 'n jongmens onder jou vlerk deur opleiding en vakansiewerk aan te bied.